Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Mga Aral na Matututuhan Mo sa Bibliya

Introduksiyon sa Seksiyon 14

Introduksiyon sa Seksiyon 14

Ipinangaral ng unang mga Kristiyano ang mabuting balita ng Kaharian hanggang sa pinakamalayong lugar sa lupa. Sinabi ni Jesus kung saan sila mangangaral at makahimala silang binigyan ng kakayahang magsalita ng iba’t ibang wikang ginagamit ng mga tao para maturuan nila ang mga ito. Binigyan sila ni Jehova ng katapangan at kapangyarihan para maharap nila ang pag-uusig.

Binigyan ni Jesus si apostol Juan ng pangitain tungkol sa kaluwalhatian ni Jehova. Sa isa pang pangitain, nakita ni Juan na tinalo ng Kaharian ng langit si Satanas at winakasan magpakailanman ang pamamahala nito. Nakita ni Juan na namamahala si Jesus bilang Hari pati na ang 144,000 kasamang tagapamahala. Nakita rin ni Juan na  naging paraiso ang buong lupa, at ang lahat ay payapa at nagkakaisang sumasamba kay Jehova.

SA SEKSIYONG ITO

ARAL 94

Tumanggap ng Banal na Espiritu ang mga Alagad

Anong makahimalang kakayahan ang ibinigay ng banal na espiritu sa kanila?

ARAL 95

Walang Makapigil sa Kanila

Ang mga lider ng relihiyon na nagpapatay kay Jesus ay gustong patigilin ang mga alagad niya. Pero hindi nila kaya.

ARAL 96

Pinili ni Jesus si Saul

SI Saul ay isang malupit na kaaway ng mga Kristiyano, pero magbabago ito.

ARAL 97

Tumanggap ng Banal na Espiritu si Cornelio

Bakit pinapunta ng Diyos si Pedro sa bahay ng lalaking ito, na hindi Judio?

ARAL 98

Lumaganap sa Maraming Bansa ang Kristiyanismo

Si apostol Pablo at ang kaniyang kasamang mga misyonero ay nagsimulang mangaral ng mabuting balita sa malalayong lupain.

ARAL 99

Isang Guwardiya na Natuto ng Katotohanan

Ano ang kaugnayan ng demonyo, lindol, at espada sa kuwentong ito?

ARAL 100

Sina Pablo at Timoteo

Sa loob ng maraming taon, nagtulungan sila bilang magkaibigan at magkapatid sa pananampalataya.

ARAL 101

Dinala si Pablo sa Roma

Mapanganib ang paglalakbay, pero hindi nito mapipigilan ang apostol na ito.

ARAL 102

Ang Pagsisiwalat kay Juan

Binigyan siya ni Jesus ng sunod-sunod na pangitain tungkol sa hinaharap.

ARAL 103

“Dumating Nawa ang Iyong Kaharian”

Ipinapakita ng Pagsisiwalat kay Juan kung paano babaguhin ng Kaharian ng Diyos ang buhay sa lupa.