Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

 ARAL 90

Namatay si Jesus sa Golgota

Namatay si Jesus sa Golgota

Si Jesus ay dinala ng mga punong saserdote sa palasyo ng gobernador. Tinanong sila ni Pilato: ‘Ano ba ang kaso ng taong ito?’ Sumagot sila: ‘Sinasabi niyang hari siya!’ Tinanong ni Pilato si Jesus: “Ikaw ba ang hari ng mga Judio?” Sumagot si Jesus: “Ang kaharian ko ay hindi bahagi ng sanlibutang ito.”

Ipinadala ni Pilato si Jesus kay Herodes, ang tagapamahala ng Galilea, para tingnan nito kung may nilabag nga si Jesus. Wala ding makita si Herodes kaya ipinabalik niya si Jesus kay Pilato. Pagkatapos, sinabi ni Pilato sa mga tao: ‘Kami ni Herodes ay walang nakitang mali sa taong ito. Papalayain ko siya.’ Sumigaw ang mga tao: ‘Patayin siya! Patayin siya!’ Hinagupit ng mga sundalo si Jesus, dinuraan, at sinuntok. Nilagyan nila siya ng koronang tinik at inasar: ‘Magandang araw, Hari ng mga Judio.’ Sinabi ulit ni Pilato sa mga tao: ‘Wala akong makitang mali sa taong ito.’ Pero sumigaw sila: ‘Ipako siya sa tulos!’ Pumayag si Pilato na ibigay si Jesus para patayin.

Dinala nila si Jesus sa lugar na tinatawag na Golgota, ipinako sa tulos, at saka itinayo ang tulos. Nanalangin si Jesus: ‘Ama, patawarin mo sila kasi hindi nila alam kung ano ang ginagawa nila.’ Pinagtawanan ng mga tao si Jesus: ‘Kung Anak ka ng Diyos, bumaba ka sa tulos na iyan! Iligtas mo ang sarili mo.’

Isa sa mga kriminal na nakapako din sa isang tulos sa tabi ni Jesus ang nagsabi sa kaniya: “Alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian.” Nangako si Jesus sa kriminal: “Makakasama kita sa Paraiso.” Mula tanghali, nagkaroon ng tatlong oras na kadiliman sa lupain. May ilang alagad na nakatayo malapit sa tulos, kasama na ang nanay ni Jesus na si Maria. Sinabi ni Jesus kay Juan na alagaan si Maria na parang sarili niyang nanay.

Bandang huli, sinabi ni Jesus: “Naganap na!” Yumuko siya at nalagutan ng hininga. Biglang lumindol nang napakalakas. Sa templo, nahati ang makapal na kurtina sa pagitan ng Banal  at ng Kabanal-banalan. Sinabi ng isang opisyal ng hukbo: ‘Ito nga talaga ang Anak ng Diyos.’

“Gaano man karami ang mga pangako ng Diyos, ang mga iyon ay naging ‘oo’ sa pamamagitan niya.”—2 Corinto 1:20