Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Mga Aral na Matututuhan Mo sa Bibliya

Introduksiyon sa Seksiyon 13

Introduksiyon sa Seksiyon 13

Bumaba si Jesus sa lupa para ibigay ang buhay niya sa mga taong di-sakdal. Kahit namatay siya, nadaig niya ang sanlibutan. Tapat si Jehova sa kaniyang Anak at binuhay niya itong muli. Hanggang kamatayan, mapagpakumbabang naglingkod si Jesus sa iba at nagpatawad. Matapos buhaying muli, nagpakita si Jesus sa mga alagad niya. Tinuruan niya sila kung paano gagawin ang mahalagang gawaing ipinapagawa niya. Kung isa kang magulang, tulungan ang iyong anak na maunawaang may bahagi din tayo sa gawaing iyan.

SA SEKSIYONG ITO

ARAL 87

Ang Huling Hapunan ni Jesus

Nagbigay si Jesus ng mahalagang utos sa mga apostol noong huling hapunan niyang kasama sila.

ARAL 88

Inaresto si Jesus

Kasama ni Hudas Iscariote ang isang grupo ng mga lalaki na may dalang espada at pamalo para arestuhin si Jesus.

ARAL 89

Hindi Inamin ni Pedro na Kilala Niya si Jesus

Anong nangyari sa bakuran ng bahay ni Caifas? At ano ang nangyari kay Jesus sa loob ng bahay?

ARAL 90

Namatay si Jesus sa Golgota

Bakit iniutos ni Pilato na patayin si Jesus?

ARAL 91

Binuhay-Muli si Jesus

Anong kahanga-hangang mga bagay ang nangyari ilang araw matapos patayin si Jesus?

ARAL 92

Nagpakita si Jesus sa mga Mangingisda

Ano ang ginawa niya para makuha ang atensiyon nila?

ARAL 93

Bumalik si Jesus sa Langit

Bago siya bumalik sa langit, nagbigay siya sa mga alagad ng napakahalagang mga utos.