Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

 ARAL 60

Isang Kaharian na Mananatili Magpakailanman

Isang Kaharian na Mananatili Magpakailanman

Isang gabi, nanaginip si Haring Nabucodonosor. Kakaiba ang panaginip niya. Natakot siya at hindi na nakatulog. Ipinatawag niya ang kaniyang mga madyikero at sinabi: ‘Ipaliwanag n’yo sa ’kin ang napanaginipan ko.’ Sinabi nila: ‘Ano po’ng napanaginipan n’yo, mahal na hari?’ Pero sinabi ni Nabucodonosor: ‘Kayo ang magsabi sa ’kin ng napanaginipan ko, kung hindi, papatayin ko kayo!’ Sumagot sila: ‘Sabihin n’yo po sa amin kung ano ’yon para maipaliwanag namin.’ Sinabi ng hari: ‘Nagpapalusot pa kayo. Basta sabihin n’yo sa ’kin ang napanaginipan ko, tapos!’ Sinabi nila sa hari: ‘Wala pong makakagawa no’n. Imposible po ang gusto n’yong mangyari.’

Nagalit si Nabucodonosor at iniutos niyang patayin lahat ang marurunong na lalaki sa lupain. Kasama sa mga ito sina Daniel, Sadrac, Mesac, at Abednego. Nakiusap si Daniel sa hari na bigyan siya ng panahon. Pagkatapos, siya at ang mga kaibigan niya ay humingi ng tulong kay Jehova. Ano ang ginawa ni Jehova?

Sa isang pangitain, ipinakita ni Jehova kay Daniel ang panaginip ni Nabucodonosor at ang ibig sabihin nito. Kinabukasan, pumunta si Daniel sa lingkod ng hari at sinabi: ‘Huwag n’yong patayin ang marurunong na lalaki. Maipapaliwanag ko ang panaginip ng hari.’ Si Daniel ay dinala kay Nabucodonosor. Sinabi ni Daniel sa hari: ‘Ipinakita sa inyo ng Diyos ang mangyayari sa hinaharap. Ito po ang napanaginipan n’yo: Nakakita kayo ng isang napakalaking estatuwa na ang ulo ay ginto, ang dibdib at mga braso ay pilak, ang tiyan at mga hita ay tanso, ang mga binti ay bakal, at ang mga paa ay magkahalong bakal at putik. Pagkatapos, isang bato ang natibag mula sa bundok, at tumama ito sa paa ng estatuwa. Nadurog na parang pulbos ang estatuwa at tinangay ito ng hangin. Ang bato ay naging isang malaking bundok, at pinunô nito ang buong lupa.’

 Sinabi pa ni Daniel: ‘At ito naman po ang ibig sabihin ng panaginip n’yo: Ang inyong kaharian ang ulong ginto. Ang pilak ay ang kahariang susunod sa inyo. ’Tapos, may isa namang parang tanso na mamamahala sa buong lupa. Ang kasunod nitong kaharian ay matibay na parang bakal. Pinakahuli, magkakaroon ng di-nagkakaisang kaharian na may bahaging matibay na gaya ng bakal at may bahaging mahinang gaya ng putik. Ang batong naging bundok ay ang Kaharian ng Diyos. Dudurugin nito ang lahat ng kaharian at mananatili ito magpakailanman.’

Sumubsob si Nabucodonosor sa paanan ni Daniel at nagsabi: ‘Sinabi sa iyo ng iyong Diyos ang napanaginipan ko. Walang ibang Diyos na gaya niya.’ Imbes na ipapatay si Daniel, siya ang inilagay ni Nabucodonosor bilang pinuno ng lahat ng marurunong na lalaki at tagapamahala ng buong distrito ng Babilonya. Nakita mo ba kung paano sinagot ni Jehova ang panalangin ni Daniel?

“Sila ay tinipon ng mga ito sa lugar na sa Hebreo ay tinatawag na Armagedon.”—Apocalipsis 16:16