Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Mga Aral na Matututuhan Mo sa Bibliya

Introduksiyon sa Seksiyon 10

Introduksiyon sa Seksiyon 10

Si Jehova ang Hari ng lahat. Kontrolado niya ang mga bagay-bagay, at walang ibang makakagawa nito. Halimbawa, iniligtas niya si Jeremias mula sa malalim na balon. Iniligtas niya sina Sadrac, Mesac, at Abednego mula sa nag-aapoy na hurno at si Daniel naman mula sa bibig ng mga leon. Pinrotektahan ni Jehova si Esther para mailigtas nito ang kaniyang mga kababayan. Hindi hahayaan ni Jehova na magpatuloy ang kasamaan magpakailanman. Ang mga hula tungkol sa napakalaking estatuwa at malaking puno ay garantiya na aalisin ng Kaharian ni Jehova ang lahat ng kasamaan, at mamamahala ito sa lupa.

SA SEKSIYONG ITO

ARAL 57

Inutusan ni Jehova si Jeremias na Mangaral

Nagalit ang matatandang lalaki ng Juda sa sinabi ng kabataang propetang ito.

ARAL 58

Winasak ang Jerusalem

Patuloy na sumamba sa mga diyos-diyusan ang mga taga-Juda, kaya pinabayaan sila ni Jehova.

ARAL 59

Apat na Kabataang Sumunod kay Jehova

Determinadong manatiling tapat kay Jehova ang apat na kabataang Judio, kahit nasa harap sila ng maharlikang korte ni Nabucodonosor sa Babilonya.

ARAL 60

Isang Kaharian na Mananatili Magpakailanman

Ipinaliwanag ni Daniel ang kahulugan ng panaginip ni Nabucodonosor.

ARAL 61

Hindi Sila Yumukod

Hindi sumamba sina Sadrac, Mesac, at Abednego sa imaheng ginto ng hari ng Babilonya.

ARAL 62

Isang Kahariang Gaya ng Malaking Puno

Ang panaginip ni Nabucodonosor ay tungkol sa mangyayari sa kaniya sa hinaharap.

ARAL 63

Ang Sulat sa Pader

Kailan lumitaw ang misteryosong sulat na ito sa pader, at ano ang kahulugan nito?

ARAL 64

Si Daniel sa Kuweba ng mga Leon

Manalangin kay Jehova araw-araw, gaya ni Daniel!

ARAL 65

Iniligtas ni Esther ang mga Kababayan Niya

Isang ulilang banyaga na naging reyna.

ARAL 66

Nagturo si Ezra ng Kautusan ng Diyos

Nakinig kay Ezra ang mga Israelita at gumawa sila ng espesyal na pangako sa Diyos.

ARAL 67

Ang mga Pader ng Jerusalem

Nalaman ni Nehemias na sasalakayin sila ng kalaban. Bakit hindi siya natakot?