Ang Diyos na Jehova ang Maylalang. Siya ang gumawa ng lahat ng bagay, mga nakikita at di-nakikita. Bago niya gawin ang mga bagay na nakikita, gumawa muna siya ng napakaraming anghel. Alam mo ba kung ano ang mga anghel? Sila ay katulad ni Jehova. Hindi natin sila nakikita, gaya ng Diyos na hindi natin nakikita. Ang unang anghel na ginawa ni Jehova ang naging katulong niya. Tumulong ang anghel na iyon nang gawin ni Jehova ang mga bituin, planeta, at lahat ng iba pang bagay. Ang isa sa mga planetang iyon ay ang magandang tirahan natin, ang lupa.

Pagkatapos, inihanda ni Jehova ang lupa para maging tirahan ng mga hayop at ng mga tao. Pinasikat niya sa lupa ang liwanag ng araw. Gumawa siya ng mga bundok, dagat, at mga ilog.

Ano ang sumunod na nangyari? Sinabi ni Jehova: ‘Magpapatubo ako ng mga damo at halaman at mga puno.’ Nagsimulang tumubo ang maraming iba’t ibang klase ng gulay, prutas, at mga bulaklak. Pagkatapos, gumawa si Jehova ng mga hayop—may lumilipad, lumalangoy, at gumagapang. Gumawa siya ng maliliit na hayop, gaya ng rabbit; at ng malalaki, gaya ng elepante. Ano ang paborito mong hayop?

Pagkatapos, sinabi ni Jehova sa unang anghel: ‘Gumawa tayo ng tao.’ Ang mga tao ay iba sa mga hayop. Ang mga tao ay marunong mag-imbento ng sari-saring bagay. Marunong silang magsalita,  tumawa, at manalangin. Aalagaan nila ang lupa pati na ang mga hayop. Kilala mo ba ang unang tao? Alamin natin.

“Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa.”—Genesis 1:1