Isaalang-alang ang kabalintunaang ito: Sa isang industriyalisadong bansa, mahigit sa 90 porsiyento ng mga tao ang nakadaramang sila’y alinman sa napakaligaya o basta maligaya. Subalit 3 sa 10 droga na pinakamalawak na ginagamit sa bansang iyon ay inirereseta para sa panlulumo. Sa bansa ring iyon, itinuturing ng 91 porsiyento ng mga tao na kasiya-siya ang kanilang buhay pampamilya. Subalit, halos kalahati ng mga pag-aasawa roon ay nauuwi sa diborsiyo!

Sa katunayan, isang surbey ng mga tao sa 18 bansa, na kumakatawan sa humigit-kumulang sa kalahati ng populasyon ng daigdig, ang nagpapakita na isang “pesimistikong pangmalas sa hinaharap ang waring laganap sa kalakhang bahagi ng daigdig.” Maliwanag, kung gayon, na marami ang hindi nagtataglay ng isang lubos na kasiya-siyang buhay. Kumusta ka naman? Ang brosyur na ito ay inihanda upang tulungan ka na gawing tunay na kasiya-siya ang iyong buhay.