France

Poland

Russia

Sinabi ni Jesu-Kristo sa mga tagasunod niya: “Pasikatin ninyo ang inyong liwanag sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong maiinam na gawa at magbigay ng kaluwalhatian sa inyong Ama na nasa langit.” (Mateo 5:16) Para maisakatuparan ito, gumagamit kami ng modernong teknolohiya, kasama na ang Internet. Ang jw.org ang opisyal na website ng Mga Saksi ni Jehova. Dito makakakuha ng impormasyon sa Internet tungkol sa aming mga paniniwala at gawain. Ano ang makikita rito?

Ang sagot ng Bibliya sa mahahalagang tanong. Makikita mo rito ang sagot sa ilan sa mahahalagang tanong. Halimbawa, ang tract na Matatapos Pa Ba ang Pagdurusa? at Puwede Pa Bang Mabuhay ang mga Patay? ay available online sa mahigit 600 wika. Masusumpungan mo rin ang Bagong Sanlibutang Salin sa mahigit 130 wika at ang iba pang pantulong sa pag-aaral ng Bibliya, pati na ang aklat na Ano ba Talaga ang Itinuturo ng Bibliya? at ang pinakabagong mga isyu ng magasing Ang Bantayan at Gumising! Marami sa mga publikasyong ito ang mada-download sa mga format na MP3, PDF, o EPUB. Puwede ka pa ngang mag-print ng ilang pahina na maibabahagi mo sa isang interesadong tao sa sarili niyang wika! May makukuha ring mga video sa maraming wikang pasenyas. May mada-download ka rin na audio drama ng pagbabasa ng Bibliya, drama sa Bibliya, at magagandang musika.

Maaasahang impormasyon tungkol sa Mga Saksi ni Jehova. Makikita rin sa website ang pinakabagong mga balita at video clip tungkol sa aming pandaigdig na gawain, mga pangyayaring nakaaapekto sa Mga Saksi ni Jehova, at ang mga ginagawa naming pagtulong. May impormasyon din tungkol sa dumarating na mga kombensiyon at detalye kung paano makokontak ang aming mga tanggapang pansangay.

Sa tulong nito, napasisikat namin ang liwanag ng katotohanan sa pinakamalalayong lugar sa daigdig. Nakikinabang ang mga tao sa lahat ng kontinente, kasama na ang Antartiko. Dalangin namin na “ang salita ni Jehova ay patuloy na kumilos nang mabilis” sa buong lupa para sa kaluwalhatian ng Diyos.2 Tesalonica 3:1.

  • Paano tumutulong ang jw.org sa mas maraming tao na malaman ang katotohanan sa Bibliya?

  • Ano ang gusto mong tingnan sa aming website?