South Korea

Brazil

Australia

Guinea

Noon pa man, gusto na ni Jehova na maglaan ng panahon sa isa’t isa ang magkakapamilya para mapatibay ang kanilang buklod at ang kanilang kaugnayan sa Diyos. (Deuteronomio 6:6, 7) Iyan ang dahilan kung bakit linggu-linggo, ang mga Saksi ni Jehova ay naglalaan ng espesipikong panahon para sumamba bilang isang pamilya. Isa itong relaks na talakayan hinggil sa espirituwal na mga bagay na partikular nilang kailangan. Kahit nag-iisa ka, puwede mo pa ring gamitin ang panahong iyan para sa Diyos. Maaari kang pumili ng paksa sa Bibliya na gusto mong pag-aralan.

Pagkakataon ito na mapalapít kay Jehova. “Lumapit kayo sa Diyos, at lalapit siya sa inyo.” (Santiago 4:8) Lalo nating nakikilala si Jehova sa tulong ng kaniyang nasusulat na Salita. Nalalaman natin dito ang kaniyang personalidad at mga pagkilos. Ang isang simpleng paraan para masimulan ang pampamilyang pagsamba ay ang malakas at sama-samang pagbabasa ng Bibliya, marahil ng bahaging tatalakayin sa Pulong Para sa Buhay at Ministeryo. Puwedeng atasan ang bawat miyembro ng isang bahaging babasahin niya. Pagkatapos, tatalakayin ng buong pamilya ang mga natutuhan nila.

Pagkakataon ito na mapalapít sa isa’t isa ang magkakapamilya. Tumitibay ang buklod ng mag-asawa, gayundin ng magulang at anak, kapag nag-aaral sila ng Bibliya bilang isang pamilya. Dapat na maging masaya at kapana-panabik ang panahong ito. Ang mga magulang ay maaaring pumili ng paksang pag-aaralan mula sa Bantayan at Gumising! o mula sa aming website na jw.org, depende sa edad ng kanilang mga anak. Puwede ninyong pag-usapan ang problema ng inyong mga anak sa eskuwela at kung paano nila ito haharapin. Bakit hindi kayo manood ng isang programa sa JW Broadcasting (tv.jw.org) at pagkatapos ay pag-usapan iyon? Baka gusto rin ninyong ensayuhin ang mga awit na gagamitin sa pulong. Pagkatapos nito, puwede kayong magmeryenda.

Tutulong ang espesyal na gabi ng pampamilyang pagsamba para masiyahan ang bawat miyembro ng pamilya sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Saganang pagpapalain ni Jehova ang inyong pagsisikap.Awit 1:1-3.

  • Bakit dapat tayong maglaan ng panahon para sa pampamilyang pagsamba?

  • Paano gagawing kasiya-siya ng mga magulang ang panahong ito?