Bolivia

Nigeria, bago at pagkatapos

Tahiti

Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalang Kingdom Hall, ang pangunahing salig-Bibliyang bagay na itinuturo doon ay ang Kaharian ng Diyos—ang tema ng ministeryo ni Jesus.Lucas 8:1.

Sentro ng tunay na pagsamba sa komunidad. Sa Kingdom Hall isinasaayos ng mga Saksi ni Jehova ang pangangaral ng mabuting balita ng Kaharian sa isang partikular na lugar. (Mateo 24:14) Iba-iba ang laki at disenyo ng mga Kingdom Hall, pero lahat ay simple lamang. Marami sa mga ito ang ginagamit ng dalawa o higit pang kongregasyon. Nitong nakalipas na mga taon, nakapagtayo kami ng sampu-sampung libong bagong Kingdom Hall (mga lima bawat araw) para makaalinsabay sa pagdami ng mga kongregasyon. Paano ito naging posible?Mateo 19:26.

Itinatayo mula sa mga donasyon. Ang mga donasyong ito ay ipinadadala sa tanggapang pansangay. Ipinahihiram ang pondo sa mga kongregasyon na kailangang magtayo o magpaayos ng Kingdom Hall.

Itinatayo ng walang-bayad na mga boluntaryo na iba’t iba ang kalagayan sa buhay. Sa maraming lupain, may inoorganisang mga Kingdom Hall Construction Group. May mga grupo ng construction servant at boluntaryo na lumilipat-lipat ng kongregasyon sa isang bansa, kahit sa mga liblib na dako, para tumulong sa mga kongregasyon sa pagtatayo ng kanilang mga Kingdom Hall. Sa ibang lupain, inaatasan ang kuwalipikadong mga Saksi para mangasiwa sa pagtatayo at pagkukumpuni ng mga Kingdom Hall sa isang partikular na rehiyon. Bagaman maraming may-kasanayang mga manggagawa ang nagboboluntaryo mula sa rehiyon, karamihan ng nagtatrabaho sa bawat proyekto ay mga miyembro ng kongregasyong gagamit sa itinatayong Kingdom Hall. Ang lahat ng ito ay naging posible sa tulong ng espiritu ni Jehova at sa buong-kaluluwang pagsisikap ng kaniyang bayan.Awit 127:1; Colosas 3:23.

  • Bakit tinatawag na Kingdom Hall ang aming mga dako ng pagsamba?

  • Paano naging posible na magtayo ng mga Kingdom Hall sa buong daigdig?