Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Sino ang Gumagawa ng Kalooban ni Jehova Ngayon?

Ang Mga Saksi ni Jehova ay makikita sa buong daigdig. Ano ang nagbubuklod sa grupong ito, na binubuo ng iba’t ibang lahi at kultura?

Ano ang Kalooban ng Diyos?

Gusto ng Diyos na maipaalam sa buong lupa ang kaniyang kalooban. Ano ang kaloobang iyon, at sino sa ngayon ang nagtuturo nito?

Anong Uri ng mga Tao ang mga Saksi ni Jehova?

Ilan ang kakilala mong mga Saksi ni Jehova? Ano ang alam mo tungkol sa amin?

Bakit Kami Tinatawag na Mga Saksi ni Jehova?

Alamin ang tatlong dahilan kung bakit ito ang pinili naming pangalan.

Paano Muling Lumiwanag ang Katotohanan sa Bibliya?

Paano kami nakatitiyak na nauunawaan namin kung ano ang itinuturo ng Bibliya?

Bakit Namin Ginawa ang Bagong Sanlibutang Salin?

Bakit natatangi ang saling ito ng Salita ng Diyos?

Ano ang Maaasahan Mo sa Aming mga Pulong?

Nagtitipon kami para mag-aral ng Kasulatan at magpatibayan sa isa’t isa. Malugod ka naming tatanggapin!

Bakit Kami Nakikipagsamahan sa Aming mga Kapananampalataya?

Pinasisigla ng Salita ng Diyos ang mga Kristiyano na makipagsamahan sa kanilang mga kapananampalataya. Alamin kung paano ka makikinabang sa ganitong pagsasamahan.

Paano Ginaganap ang Aming mga Pulong?

Alam mo ba kung paano ginaganap ang aming mga pulong? Tiyak na hahangaan mo ang kalidad ng edukasyon sa Bibliya na matatanggap mo.

Paano Kami Nananamit sa Aming mga Pulong?

Mahalaga ba sa Diyos kung ano ang pananamit natin? Alamin ang mga simulain sa Bibliya na nagiging gabay namin sa pananamit at pag-aayos.

Paano Tayo Makapaghahandang Mabuti Para sa mga Pulong?

Kung maghahanda ka bago dumalo sa aming mga pulong, makikinabang ka nang malaki.

Ano ang Pampamilyang Pagsamba?

Alamin kung paano makatutulong ang kaayusang ito para mapalapít ka sa Diyos at mapatibay ang buklod ng inyong pamilya.

Bakit Kami Nagdaraos ng Malalaking Asamblea?

Taun-taon, nagtitipon kami para sa tatlong pantanging okasyon. Paano ka makikinabang sa mga pagtitipong ito?

Paano Kami Nangangaral?

Tinutularan namin ang paraan ng pangangaral ni Jesus noong nasa lupa siya. Ano ang ilan sa mga ito?

Ano ang Isang Payunir?

Sa loob ng isang buwan, ang ilang Saksi ni Jehova ay gumugugol ng 30 o 50 oras o higit pa rito sa pangangaral. Bakit nila ito ginagawa?

Anong mga Paaralan ang Nagsasanay sa mga Payunir?

Anong pantanging pagsasanay ang ibinibigay sa mga payunir na nangangaral nang buong panahon tungkol sa Kaharian?

Paano Naglilingkod sa Kongregasyon ang mga Elder?

Ang mga elder ay may-gulang na mga lalaking nangunguna sa kongregasyon. Paano sila tumutulong sa iba?

Ano ang Pananagutan ng mga Ministeryal na Lingkod?

Tumutulong ang mga ministeryal na lingkod para maging maayos ang takbo ng kongregasyon. Alamin kung paano nakikinabang sa ginagawa nila ang mga dumadalo sa kongregasyon.

Paano Kami Tinutulungan ng mga Tagapangasiwa ng Sirkito?

Bakit dumadalaw sa mga kongregasyon ang mga tagapangasiwa ng sirkito? Paano ka makikinabang sa kanilang pagdalaw?

Paano Kami Tumutulong sa mga Kapatid Naming Nangangailangan?

Kapag may kalamidad, ang mga Saksi ni Jehova ay agad nagbibigay ng praktikal at espirituwal na tulong sa mga naapektuhan. Paano?

Sino ang Tapat at Maingat na Alipin?

Nangako si Jesus na mag-aatas siya alipin na magbibigay ng napapanahong espirituwal na pagkain. Paano ito isinasagawa?

Paano Nangangasiwa ang Lupong Tagapamahala Ngayon?

Noong unang siglo, isang maliit na grupo ng matatandang lalaki at mga apostol ang naglingkod bilang lupong tagapamahala para sa kongregasyong Kristiyano. Kumusta naman sa ngayon?

Ano ang Bethel?

Ang Bethel ay isang natatanging lugar para sa isang napakahalagang layunin. Kilalanin ang mga naglilingkod doon.

Ano ang Ginagawa sa mga Tanggapang Pansangay?

Puwede kang mag-tour sa alinman sa mga tanggapang pansangay namin!

Paano Isinusulat at Isinasalin ang Aming mga Literatura?

Naglalathala kami ng mga literatura sa mahigit 750 wika. Bakit namin ito sinisikap na gawin?

Saan Nagmumula ang Pondo ng Aming Pandaigdig na Gawain?

Pagdating sa pondo, ano ang pagkakaiba ng aming organisasyon at ng ibang relihiyon?

Bakit at Paano Itinatayo ang mga Kingdom Hall?

Bakit tinatawag na Kingdom Hall ang aming mga dako ng pagsamba? Alamin kung paano nakatutulong sa aming mga kongregasyon ang simpleng mga gusaling ito.

Paano Namin Minamantini ang Aming Kingdom Hall?

Ang isang malinis at maayos na Kingdom Hall ay nagbibigay ng kapurihan sa aming Diyos. Paano namin minamantini ang aming Kingdom Hall?

Ano ang Maitutulong sa Atin ng Aklatan ng Kingdom Hall?

Gusto mo bang magsaliksik para lumalim ang kaalaman mo sa Bibliya? Pumunta sa aklatan ng Kingdom Hall!

Ano ang Nasa Website Namin?

Marami ka pang matututuhan tungkol sa amin at sa aming mga paniniwala at masasagot ang mga tanong mo tungkol sa Bibliya.

Gagawin Mo ba ang Kalooban ni Jehova?

Talagang mahal ka ng Diyos na Jehova. Paano mo maipakikita ang pagnanais mong mapasaya siya?