Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Maaari Kang Maging Kaibigan ng Diyos!

Tutulungan ka ng mga impormasyong ito para malaman kung paano.

ARALIN 1

Inaanyayahan Ka ng Diyos na Maging Kaibigan Niya

May mga tao mula sa lahat ng lugar sa mundo na naging kaibigan ng Diyos. Puwede ka ring maging kaibigan ng Diyos.

ARALIN 2

Ang Diyos ang Maaari Mong Maging Pinakamabuting Kaibigan Kailanman

Tutulungan ka niyang maging maligaya at panatag.

ARALIN 3

Kailangang Matutuhan Mo ang Tungkol sa Diyos

Tutulong iyon sa iyo na malaman kung ano ang gusto niya at ayaw niya.

ARALIN 4

Kung Paano Mo Matututuhan ang Tungkol sa Diyos

Dahil sa tulong niya, puwede nating malaman kung ano ang ginawa niya noon, ang ginagawa niya sa ngayon, at ang gagawin niya sa hinaharap.

ARALIN 5

Mabubuhay sa Paraiso ang mga Kaibigan ng Diyos

Ang Paraiso ay ibang-iba sa mundong tinitirhan natin sa ngayon. Ano kaya ang magiging buhay sa Paraiso?

ARALIN 6

Ang Paraiso ay Malapit Na!

Paano tayo nakakasiguro?

ARALIN 7

Isang Babala Mula sa Nakaraan

Anong aral ang matututuhan natin mula sa ulat ng Bibliya tungkol kay Noe?

ARALIN 8

Sino ang mga Kaaway ng Diyos?

Puwede mong malaman kung sino sila at maiwasang madaya nila.

ARALIN 9

Sino ang mga Kaibigan ng Diyos?

Ano ang gusto nilang malaman ng mga tao tungkol kay Jehova?

ARALIN 10

Kung Paano Masusumpungan ang Tunay na Relihiyon

Maraming bagay na makakatulong sa iyo na makilala ito.

ARALIN 11

Itakwil ang Huwad na Relihiyon!

Paano mo makikilala ang huwad na relihiyon? Bakit napakasama nito?

ARALIN 12

Ano ang Nangyayari Pagsapit ng Kamatayan?

Tinutulungan tayo ng Bibliya na malaman kung ano talaga ang totoo.

ARALIN 13

Ang Mahika at Pangkukulam ay Masama

Bakit hinahatulan ng Diyos ang mga ito?

ARALIN 14

Iniiwasan ng mga Kaibigan ng Diyos ang Masama

Ano ang ilang gawaing kinapopootan ng Diyos?

ARALIN 15

Ginagawa ng mga Kaibigan ng Diyos ang Mabuti

Ano ang ilang mabubuting bagay na dapat nating gawin para maging kaibigan niya tayo?

ARALIN 16

Ipakita ang Iyong Pag-ibig sa Diyos

Para ingatan ang kaugnayan mo sa kaibigan mo, kausapin siya, makinig, at sabihin sa iba ang mabuting katangian niya. Ganiyan din sa pakikipagkaibigan sa Diyos.

ARALIN 17

Upang Mapanatili ang Isang Kaibigan, Kailangang Maging Isa Kang Kaibigan

Habang natututo ka tungkol sa Diyos, lalong lalalim ang iyong pag-ibig sa kaniya.

ARALIN 18

Maging Kaibigan ng Diyos Magpakailanman!

Ang buhay na walang hanggan ay isang napakagandang regalo na ibibigay ng Diyos sa kaniyang mga kaibigan.