HABANG nagbabahay-bahay, may narinig kayong tunog ng sirena. Palakas ito nang palakas. Nang kakausapin mo na ang susunod na may-bahay, biglang napalingon ang partner mo nang may humintong sasakyan ng pulis. Lumapit sa inyo ang pulis, at sinabi: “Kayo bang dalawa ang nagbabahay-bahay at nakikipag-usap tungkol sa Bibliya? Nakatanggap kami ng mga reklamo!” Magalang kayong sumagot at nagpakilala bilang mga Saksi ni Jehova. Ano ang susunod na mangyayari?

Ang sagot ay nakadepende nang malaki sa kasaysayan. Sa nakalipas na mga taon, paano nakikitungo sa mga Saksi ni Jehova ang gobyerno sa inyong bansa? Mayroon bang kalayaan sa relihiyon? Kung oo, malamang na malaki ang naitulong diyan ng pagsisikap ng inyong espirituwal na mga kapatid sa nakalipas na mga dekada sa “pagtatanggol at sa legal na pagtatatag ng mabuting balita.” (Fil. 1:7) Saan ka man nakatira, tiyak na mapapatibay ka ng pagbubulay-bulay sa mahabang listahan ng tagumpay sa korte ng mga Saksi ni Jehova. Sa seksiyong ito, tatalakayin natin ang ilan sa mahahalagang kasong iyon. Ang ating mga tagumpay ay naglalaan ng nakakukumbinsing katibayan na ang Kaharian ay totoo, dahil kung sa atin lang, imposibleng makamit ang lahat ng iyon!