NAGNININGNING ang mga mata ng estudyante mo sa Bibliya habang ninanamnam niya ang kahulugan ng binasa ninyong teksto. Saka niya sinabi, “Ibig sabihin, itinuturo ng Bibliya na mabubuhay tayo sa Paraiso magpakailanman​—dito mismo sa lupa?” Napangiti ang partner mo sa ministeryo at sinabi, “Ano ba ang nabasa mo sa Bibliya?” Napapailing na sinabi ng estudyante, “Pambihira, hindi ito itinuro sa amin!” Mga ilang linggo lang ang nakararaan, naalala mong ganiyan din ang sinabi niya nang malaman niyang Jehova ang pangalan ng Diyos.

May ganiyan ka na bang karanasan? Marami sa bayan ng Diyos ang nakaranas na niyan. Ipinaaalala ng ganiyang karanasan kung gaano kahalaga ang regalong tinanggap natin​—ang kaalaman sa katotohanan! Isipin ito: Paano ka nagkaroon ng ganiyang regalo? Sa seksiyong ito, susuriin natin ang tanong na iyan. Ang unti-unting pagtanggap ng bayan ng Diyos ng espirituwal na liwanag ay malinaw na katibayan na totoo ang Kaharian ng Diyos. Sa ngayon, isang siglo nang aktibong kumikilos ang Hari nito na si Jesu-Kristo para tiyakin na itinuturo sa bayan ng Diyos ang katotohanan.