Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Namamahala Na ang Kaharian ng Diyos!

 KABANATA 1

“Dumating Nawa ang Iyong Kaharian”

“Dumating Nawa ang Iyong Kaharian”

POKUS NG KABANATA

Kung ano ang itinuro ni Jesus tungkol sa Kaharian ng Diyos

1, 2. Ano ang sinabi ni Jehova na narinig ng tatlong apostol ni Jesus? Paano sila tumugon?

KUNG ang Diyos na Jehova mismo ang mag-uutos sa iyo na gawin ang isang bagay, paano ka tutugon? Tiyak na susundin mo anuman ang sabihin niya!

2 Naranasan iyan ng tatlo sa mga apostol ni Jesus​—sina Pedro, Santiago, at Juan—​mga ilang panahon pagkatapos ng Paskuwa noong 32 C.E. (Basahin ang Mateo 17:1-5.) Habang kasama nila ang kanilang Panginoon sa “isang napakataas na bundok,” nakita nila sa isang pangitain si Jesus na isa nang maluwalhating makalangit na Hari. Parang totoong-totoo ito kaya sinubukan pa ngang sumali ni Pedro. Habang nagsasalita si Pedro, isang ulap ang lumilim sa kanila. Pagkatapos, narinig nina Pedro ang isang tinig na iilang tao lamang ang nagkapribilehiyong makarinig​—ang mismong tinig ni Jehova. Matapos sabihin na si Jesus ang kaniyang Anak, iniutos ni Jehova: “Makinig kayo sa kaniya.” Sinunod ng mga apostol ang utos na iyan ng Diyos. Nakinig sila sa mga itinuro ni Jesus, at hinimok nila ang iba na gayon din ang gawin.​—Gawa 3:19-23; 4:18-20.

Ang paksa na pinakamadalas ituro ni Jesus ay ang Kaharian ng Diyos

3. Bakit gusto ni Jehova na makinig tayo sa kaniyang Anak? Anong paksa ang makabubuting suriin natin?

3 Ang mga salitang iyon​—“Makinig kayo sa kaniya”—​ay isinulat sa Bibliya para sa ating kapakinabangan. (Roma 15:4) Bakit? Dahil si Jesus ang tagapagsalita ni Jehova at tuwing magtuturo siya, ibinabahagi niya kung ano ang gusto ng kaniyang Ama na malaman natin. (Juan 1:1, 14) Ang paksa na pinakamadalas ituro ni Jesus ay ang Kaharian ng Diyos​—ang Mesiyanikong gobyerno sa langit na binubuo ni Kristo Jesus at ng 144,000 na kasama niyang tagapamahala. Kaya makabubuting maingat na suriin ang mahalagang paksang ito. (Apoc. 5:9, 10; 14:1-3; 20:6) Pero bago iyan, alamin muna natin kung bakit nga ba napakaraming itinuro ni Jesus tungkol sa Kaharian ng Diyos.

“Mula sa Kasaganaan ng Puso . . . ”

4. Paano ipinakita ni Jesus na malapít sa puso niya ang Kaharian?

4 Malapít sa puso ni Jesus ang Kaharian. Bakit natin nasabi? Nalalaman sa sinasabi natin kung ano ang nasa puso natin​—kung ano talaga ang mahalaga sa atin. Sinabi mismo ni Jesus: “Mula sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig.” (Mat. 12:34) Laging nagtuturo si Jesus tungkol sa Kaharian. Mahigit  100 beses na binanggit ang Kaharian sa apat na Ebanghelyo, at karamihan sa mga ito ay si Jesus ang nagsabi. Ginawa niyang tema ng kaniyang pangangaral ang Kaharian. Sinabi niya: “Sa ibang mga lunsod din ay dapat kong ipahayag ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa dahilang ito ako isinugo.” (Luc. 4:43) Kahit matapos buhaying muli si Jesus, patuloy niyang ibinahagi sa kaniyang mga alagad ang tungkol sa Kaharian. (Gawa 1:3) Talagang napakalaki ng pagpapahalaga ni Jesus sa Kaharian kaya napakilos siyang sabihin ito sa iba.

5-7. (a) Paano natin nalaman na malapít sa puso ni Jehova ang Kaharian? Ilarawan. (b) Paano natin maipakikita na malapít sa puso natin ang Kaharian?

5 Malapít din sa puso ni Jehova ang Kaharian. Paano natin nalaman? Tandaan, si Jehova ang nagsugo sa kaniyang bugtong na Anak sa sanlibutan; si Jehova ang pinagmulan ng lahat ng sinabi at itinuro ng kaniyang Anak. (Juan 7:16; 12:49, 50) Kay Jehova rin galing ang lahat ng nakaulat sa apat na Ebanghelyo tungkol sa buhay at ministeryo ni Jesus. Ano ang ipinahihiwatig nito?

Makabubuting tanungin ang ating sarili, ‘Malapít ba sa puso ko ang Kaharian ng Diyos?’

6 Ipagpalagay nang gumagawa ka ng photo album ng inyong pamilya. Marami kayong litrato pero iilan lang ang kasya sa album. Ano ang gagawin mo? Pipiliin mo ang gusto mong isama. Sa diwa, ang mga Ebanghelyo ay gaya ng photo album na nagbibigay sa atin ng malinaw na “larawan” ni Jesus. Hindi kinasihan ni Jehova ang mga manunulat ng Ebanghelyo na isulat ang lahat ng sinabi at ginawa ni Jesus noong narito siya sa lupa. (Juan 20:30; 21:25) Sa halip, ginabayan sila ng espiritu ni Jehova na iulat ang mga sinabi at ginawa ni Jesus na tutulong sa atin na maintindihan kung ano ang layunin ng ministeryo ni Jesus at kung ano ang talagang mahalaga kay Jehova. (2 Tim. 3:16, 17; 2 Ped. 1:21) Dahil ang Ebanghelyo ay punong-puno ng mga turo ni Jesus tungkol sa Kaharian ng Diyos, masasabi nating malapít ang Kaharian sa puso ni Jehova. Isipin mo​—gusto ni Jehova na matuto tayo tungkol sa kaniyang Kaharian!

7 Makabubuting tanungin ang ating sarili, ‘Malapít ba sa puso ko ang Kaharian ng Diyos?’ Kung oo, mananabik tayong pakinggan ang mga sinabi at itinuro ni Jesus tungkol sa Kaharian​—ang kahalagahan nito at kung paano at kailan ito darating.

“Dumating Nawa ang Iyong Kaharian”​—Paano?

8. Paano binuod ni Jesus ang kahalagahan ng Kaharian?

8 Isaalang-alang ang modelong panalangin. Sa simple at malinaw na paraan, binuod ni Jesus ang kahalagahan ng Kaharian​—ipinakita niya kung ano ang gagawin nito. Ang panalanging iyon ay may pitong kahilingan. Ang unang tatlo ay tungkol sa mga layunin ni Jehova​—ang pagpapabanal sa kaniyang pangalan, ang pagdating ng kaniyang Kaharian, at ang pagsasakatuparan ng kaniyang kalooban sa lupa, gaya ng sa langit. (Basahin ang Mateo 6:9, 10.) Magkakaugnay ang tatlong kahilingang iyon. Ang Mesiyanikong Kaharian ang gagamitin ni Jehova para pabanalin ang kaniyang pangalan at isakatuparan ang kaniyang kalooban.

9, 10. (a) Paano darating ang Kaharian ng Diyos? (b) Anong pangako ng Bibliya ang gustong-gusto mo nang matupad?

 9 Paano darating ang Kaharian ng Diyos? Kapag ipinapanalangin nating “Dumating nawa ang iyong kaharian,” hinihiling natin na kumilos na ang Kaharian. Pagdating ng Kaharian, gagamitin nito ang buong kapangyarihan nito sa lupa. Aalisin nito ang napakasamang sistema ng mga bagay sa ngayon, kasama na ang lahat ng gobyerno ng tao, at papalitan ito ng matuwid na bagong sanlibutan. (Dan. 2:44; 2 Ped. 3:13) Pagkatapos, sa ilalim ng pamamahala ng Kaharian, ang buong lupa ay magiging paraiso. (Luc. 23:43) Bubuhayin ang mga nasa alaala ng Diyos at muli nilang makakasama ang kanilang mga mahal sa buhay. (Juan 5:28, 29) Magiging sakdal ang masunuring mga tao at mabubuhay magpakailanman. (Apoc. 21:3-5) Sa wakas, mangyayari na rin ang kalooban ng Diyos na Jehova sa lupa, gaya ng sa langit! Gustong-gusto mo na bang makita ang katuparan ng mga pangakong iyan ng Bibliya? Tandaan, tuwing ipinapanalangin mong sana’y dumating na ang Kaharian ng Diyos, para mo na ring sinasabing sana’y matupad na ang magagandang pangakong iyan.

10 Malinaw na hindi pa ‘dumarating’ ang Kaharian ng Diyos gaya ng binabanggit sa modelong panalangin. Namamahala pa rin ang mga gobyerno ng tao at wala pa ang matuwid na bagong sanlibutan. Pero may magandang balita. Naitatag na ang Kaharian ng Diyos, gaya ng tatalakayin sa susunod na kabanata. Suriin natin kung kailan naitatag ang Kaharian at kung kailan ito darating, batay sa sinabi ni Jesus.

Kailan Naitatag ang Kaharian ng Diyos?

11. Ano ang ipinahiwatig ni Jesus tungkol sa pagtatatag sa Kaharian ng Diyos?

11 Ipinahiwatig ni Jesus na hindi itatatag ang Kaharian noong unang siglo C.E., kahit iyan ang inaasahan ng ilan sa kaniyang mga alagad. (Gawa 1:6) Nagbigay siya ng dalawang ilustrasyon na halos dalawang taon ang pagitan. Isaalang-alang natin ang mga ito.

12. Paano ipinahihiwatig ng ilustrasyon tungkol sa trigo at panirang-damo na hindi itatatag ang Kaharian noong unang siglo C.E.?

12 Ilustrasyon tungkol sa trigo at panirang-damo. (Basahin ang Mateo 13:24-30.) Matapos banggitin ang ilustrasyon, malamang noong tagsibol ng 31 C.E., ipinaliwanag ito ni Jesus sa kaniyang mga alagad. (Mat. 13:36-43) Ito ang buod at kahulugan ng ilustrasyon: Pagkamatay ng mga apostol, maghahasik ang Diyablo ng panirang-damo (mga huwad na Kristiyano) sa gitna ng trigo (“mga anak ng kaharian,” o mga pinahirang Kristiyano). Ang trigo at panirang-damo ay hahayaang lumaki nang magkasama sa panahon ng pagtubo hanggang sa pag-aani, na siyang “katapusan ng isang sistema ng mga bagay.” Kapag nagsimula ang panahon ng pag-aani, titipunin ang panirang-damo. Pagkatapos, titipunin ang trigo. Kaya ipinahihiwatig ng ilustrasyon na ang Kaharian ay itatatag, hindi noong unang siglo C.E., kundi pagkatapos pa ng panahon ng pagtubo. Bilang katuparan ng ilustrasyon, natapos ang panahon ng pagtubo at nagsimula ang panahon ng pag-aani noong 1914.

13. Paano ipinakita ni Jesus na hindi siya agad iluluklok bilang Mesiyanikong Hari pag-akyat niya sa langit?

 13 Ilustrasyon tungkol sa mina. (Basahin ang Lucas 19:11-13.) Binanggit ni Jesus ang ilustrasyong ito noong 33 C.E. nang papunta siya sa Jerusalem sa huling pagkakataon. Inisip ng ilan sa mga nakikinig na itatatag agad ni Jesus ang Kaharian pagdating nila sa Jerusalem. Para ituwid ang kanilang iniisip at ipakita na hindi pa itatatag sa panahong iyon ang Kaharian, inihalintulad ni Jesus ang kaniyang sarili sa “isang taong ipinanganak na maharlika” na kailangang maglakbay “patungo sa isang malayong lupain upang makakuha ng makaharing kapangyarihan.” * Sa kaso ni Jesus, ang “malayong lupain” ay ang langit, kung saan siya tatanggap ng kapangyarihan bilang Hari mula sa kaniyang Ama. Pero alam ni Jesus na hindi siya agad iluluklok bilang Mesiyanikong Hari pag-akyat niya sa langit. Sa halip, uupo muna siya sa kanan ng Diyos at maghihintay hanggang sa itinakdang panahon. At ang paghihintay na iyon ay umabot nang maraming siglo.​—Awit 110:1, 2; Mat. 22:43, 44; Heb. 10:12, 13.

Kailan Darating ang Kaharian ng Diyos?

14. (a) Paano sinagot ni Jesus ang tanong ng apat na apostol? (b) Kung isasaalang-alang ang katuparan ng hula ni Jesus, ano ang matututuhan natin tungkol sa kaniyang pagkanaririto at sa Kaharian?

14 Ilang araw bago patayin si Jesus, nagtanong ang apat sa kaniyang mga apostol: “Ano ang magiging tanda ng iyong pagkanaririto at ng katapusan ng sistema ng mga bagay?” (Mat. 24:3; Mar. 13:4) Bilang sagot, nagbigay si Jesus ng detalyadong hula na nakaulat sa Mateo kabanata 24 at 25. Dinetalye ni Jesus ang mga kaganapan sa daigdig na magsisilbing tanda ng isang yugto ng panahon na tinatawag na kaniyang “pagkanaririto.” Ang pasimula  ng kaniyang pagkanaririto ay kasabay ng pagtatatag sa Kaharian; at ang pagtatapos ng kaniyang pagkanaririto ay kasabay naman ng pagdating ng Kaharian. Marami tayong katibayan na ang hula ni Jesus ay nagsimulang matupad noong 1914. * Kaya nang taóng iyon nagsimula ang kaniyang pagkanaririto at naitatag ang Kaharian.

15, 16. Kanino tumutukoy ang “salinlahing ito”?

15 Pero kailan naman darating ang Kaharian ng Diyos? Hindi sinabi ni Jesus ang eksaktong petsa. (Mat. 24:36) Gayunman, may sinabi siya na nagbibigay sa atin ng katiyakan na malapit na itong dumating. Sinabi ni Jesus na ang Kaharian ay darating kapag nakita ng “salinlahing ito” ang katuparan ng inihulang tanda. (Basahin ang Mateo 24:32-34.) Kanino tumutukoy ang “salinlahing ito”? Suriin nating mabuti ang sinabi ni Jesus.

16 “Salinlahing ito.” Mga di-sumasampalataya ba ang tinutukoy ni Jesus? Hindi. Pansinin kung sino ang mga kausap niya. Sinabi ni Jesus ang hulang ito sa ilang apostol na “lumapit sa kaniya nang sarilinan.” (Mat. 24:3) Malapit nang pahiran noon ng banal na espiritu ang mga apostol. Pansinin din ang konteksto. Bago banggitin ni Jesus ang tungkol sa “salinlahing ito,” sinabi niya: “Ngayon ay matuto kayo ng puntong ito mula sa puno ng igos bilang ilustrasyon: Sa sandaling ang mga bagong sanga nito ay tumutubong murà at nagsisibol ito ng mga dahon, alam ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayundin naman kayo, kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alamin ninyo na siya ay malapit na at nasa mga pintuan na.” Ang mga pinahirang tagasunod ni Jesus​—hindi ang mga di-sumasampalataya—​ang makakakita sa katuparan ng inihulang tanda at makauunawa sa kahulugan nito, samakatuwid nga, na si Jesus ay “malapit na at nasa mga pintuan na.” Kaya nang banggitin ni Jesus ang tungkol sa “salinlahing ito,” ang tinutukoy niya ay ang kaniyang mga pinahirang tagasunod.

17. Ano ang ibig sabihin ng mga pananalitang “salinlahi” at “lahat ng mga bagay na ito”?

17 “Hindi lilipas sa anumang paraan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito.” Paano ito matutupad? Para masagot iyan, dalawang bagay ang dapat nating malaman: ang ibig sabihin ng “salinlahi” at ng “lahat ng mga bagay na ito.” Ang terminong “salinlahi” ay karaniwan nang tumutukoy sa mga taong may iba’t ibang edad na ang buhay ay nagpapang-abot sa isang partikular na yugto ng panahon. Ang isang salinlahi ay hindi napakahaba at mayroon itong hangganan. (Ex. 1:6) Ang pananalitang “lahat ng mga bagay na ito” ay tumutukoy naman sa lahat ng inihula ni Jesus na magaganap sa kaniyang pagkanaririto, mula 1914 hanggang sa pagtatapos nito sa “malaking kapighatian.”​—Mat. 24:21.

18, 19. Ano kaya ang kahulugan ng sinabi ni Jesus tungkol sa “salinlahing ito”? Ano ang puwede nating maging konklusyon?

18 Kung gayon, ano kaya ang kahulugan ng sinabi ni Jesus tungkol sa “salinlahing ito”? Ang salinlahi ay binubuo ng dalawang grupo ng mga pinahiran na nagpang-abot ang buhay​—ang una ay ang mga pinahiran na nakakita sa pasimula ng katuparan  ng tanda noong 1914 at ang ikalawa ay ang mga pinahiran na sa loob ng ilang panahon ay naging kakontemporaryo ng unang grupo. May ilan na kabilang sa ikalawang grupo na makakakita sa pasimula ng malaking kapighatian. Ang dalawang grupong ito ay masasabing isang salinlahi dahil ang buhay nila bilang pinahirang mga Kristiyano ay nagpang-abot sa loob ng ilang panahon. *

19 Ano ang puwede nating maging konklusyon? Kitang-kita na ngayon sa buong daigdig ang tanda ng pagkanaririto ni Jesus bilang Hari. Tumatanda na rin ang mga pinahirang kabilang sa “salinlahing ito”; pero masasaksihan ng ilan sa kanila ang pasimula ng malaking kapighatian. Kaya masasabing talagang malapit nang dumating ang Kaharian ng Diyos at mamamahala na ito sa buong lupa! Kapana-panabik ngang makita ang katuparan ng panalanging itinuro ni Jesus: “Dumating nawa ang iyong kaharian”!

20. Anong mahalagang paksa ang tatalakayin sa publikasyong ito? Ano ang susuriin sa susunod na kabanata?

20 Huwag na huwag nating kalilimutan ang sinabi ni Jehova mula sa langit tungkol sa kaniyang Anak: “Makinig kayo sa kaniya.” Bilang mga tunay na Kristiyano, gustong-gusto nating sundin ang utos na iyan ng Diyos. Interesado tayo sa lahat ng sinabi at itinuro ni Jesus tungkol sa Kaharian ng Diyos. Ang mga naisakatuparan na ng Kaharian at isasakatuparan pa nito sa hinaharap ang mahalagang paksa na tatalakayin sa publikasyong ito. Susuriin naman sa susunod na kabanata ang kapana-panabik na mga pangyayaring may kaugnayan sa pagsilang ng Kaharian ng Diyos sa langit.

^ par. 13 Sa ilustrasyong ito ni Jesus, malamang na naalaala ng kaniyang mga tagapakinig si Arquelao, anak ni Herodes na Dakila. Bago mamatay si Herodes, itinalaga niya si Arquelao bilang tagapagmanang hari sa Judea at sa iba pa niyang nasasakupan. Pero bago makapamahala si Arquelao, kailangan muna niyang maglakbay nang malayo patungong Roma para hingin ang basbas ni Augusto Cesar.

^ par. 18 Hindi kabilang sa “salinlahing ito” ang sinumang papahiran ng banal na espiritu pagkamatay ng pinakahuling pinahiran na kabilang sa unang grupo​—ang mga nakakita sa “pasimula ng mga hapdi ng kabagabagan” noong 1914.​—Mat. 24:8.