Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

 KABANATA 5

Saan at Kailan Isinilang si Jesus?

Saan at Kailan Isinilang si Jesus?

LUCAS 2:1-20

  • ISINILANG SI JESUS SA BETLEHEM

  • DINALAW NG MGA PASTOL ANG SANGGOL NA SI JESUS

Si Cesar Augusto, ang emperador ng Imperyo ng Roma, ay nag-utos na magparehistro ang lahat. Kaya kinailangang umuwi nina Jose at Maria sa lunsod ng Betlehem, sa timog ng Jerusalem, kung saan ipinanganak si Jose.

Marami ang pumunta sa Betlehem para magparehistro. Walang ibang matuluyan sina Jose at Maria kundi sa isang kuwadra, na kulungan ng mga asno at iba pang hayop. Doon isinilang si Jesus. Binalot siya ni Maria ng tela at inihiga sa isang sabsaban, kung saan inilalagay ang pagkain ng mga hayop.

Malamang na tiniyak ng Diyos na iuutos ni Cesar Augusto ang pagpaparehistrong ito. Bakit? Para maisilang si Jesus sa Betlehem, ang bayan ng ninuno niyang si Haring David. Matagal nang inihula sa Kasulatan na sa lunsod na ito isisilang ang ipinangakong Tagapamahala.—Mikas 5:2.

Napakahalaga nga ng gabing iyon! Sa kaparangan, isang nakasisilaw na liwanag ang suminag sa isang grupo ng mga pastol. Iyon ang kaluwalhatian ni Jehova! Isang anghel ng Diyos ang nagsabi sa mga pastol: “Huwag kayong matakot, dahil ang dala ko ay magandang balita na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Ipinanganak ngayon sa lunsod ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na Panginoon. At ito ang isang tanda para sa inyo: May makikita kayong isang sanggol na nakabalot ng tela at nakahiga sa sabsaban.” Pagkatapos, biglang nagpakita ang marami pang anghel at nagsabi: “Luwalhatiin nawa ang Diyos sa langit, at sa lupa ay magkaroon ng kapayapaan ang mga taong may pagsang-ayon niya.”—Lucas 2:10-14.

Pagkaalis ng mga anghel, sinabi ng mga pastol sa isa’t isa: “Pumunta na tayo sa Betlehem para makita ang mga bagay na ipinaalám sa atin ni Jehova.” (Lucas 2:15) Agad silang umalis at nakita ang bagong-silang na si Jesus sa lugar na sinabi ng anghel. Nang ikuwento ng mga pastol ang sinabi ng anghel, lahat ng nakarinig ay namangha. Tinandaan ni Maria ang lahat ng pananalitang ito at pinag-isipang mabuti ang kahulugan ng mga ito.

Marami sa ngayon ang naniniwala na si Jesus ay isinilang nang Disyembre 25. Pero sa Betlehem, maulan at malamig ang buwan ng Disyembre. Kung minsan, umuulan pa nga ng niyebe. Sa gayong mga panahon, walang pastol na mananatili nang magdamag sa kaparangan kasama ng kanilang kawan. Isa pa, nagbabanta nang magrebelde sa emperador ng Roma ang mga tao roon, kaya malabong iutos niya na maglakbay ang mga ito sa kasagsagan ng taglamig para magparehistro. Lumilitaw, isinilang si Jesus sa buwan ng Oktubre.