Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Jesus—Ang Daan, ang Katotohanan, ang Buhay

 KABANATA 100

Ilustrasyon Tungkol sa Sampung Mina

Ilustrasyon Tungkol sa Sampung Mina

LUCAS 19:11-28

  • ILUSTRASYON NI JESUS TUNGKOL SA 10 MINA

Sa Jerusalem papunta si Jesus, pero malamang na nasa bahay pa rin siya ni Zaqueo kasama ang mga alagad. Naniniwala ang mga alagad na malapit nang dumating “ang Kaharian ng Diyos” at si Jesus ang magiging Hari nito. (Lucas 19:11) Pero mali ang pagkaintindi nila dito, kung paanong hindi nila naintindihang dapat mamatay si Jesus. Kaya nagbigay siya ng ilustrasyon para ipakitang matagal pa bago dumating ang Kaharian.

Sinabi niya: “Isang taong ipinanganak na maharlika ang pumunta sa isang malayong lupain para makakuha ng kapangyarihan bilang hari, at pagkatapos nito, siya ay babalik.” (Lucas 19:12) Matagal din ang paglalakbay na iyon. Maliwanag, si Jesus ang “taong ipinanganak na maharlika” na naglakbay sa “malayong lupain,” sa langit, kung saan siya bibigyan ng Ama ng kapangyarihan bilang hari.

Sa ilustrasyon, bago umalis ang “taong ipinanganak na maharlika,” tinawag niya ang 10 alipin niya at binigyan ng tig-iisang pilak na mina, at sinabi: “Gamitin ninyo sa negosyo ang mga ito hanggang sa dumating ako.” (Lucas 19:13) Mataas ang halaga ng literal na pilak na mina. Ang isang mina ay katumbas ng mahigit tatlong buwang sahod ng magsasaka.

Maaaring nakuha ng mga alagad na gaya sila ng 10 alipin sa ilustrasyon, dahil dati na silang ikinumpara ni Jesus sa mga mang-aani. (Mateo 9:35-38) Siyempre, hindi literal na butil ang ipinapaani ni Jesus. Sa halip, mag-aani sila ng iba pang alagad na maghahari sa Kaharian ng Diyos. Gagamitin ng mga alagad ang lahat ng mayroon sila para makapagtipon ng mga magmamana ng Kaharian.

Ano pa ang isinisiwalat ni Jesus sa ilustrasyon? Sinabi niya na ang taong ipinanganak na maharlika ay ayaw tanggapin ng mga kababayan niya, at “nagsugo sila ng isang grupo ng mga embahador para sabihin sa kaniya, ‘Ayaw naming maghari ka sa amin.’” (Lucas 19:14) Alam ng mga alagad na ayaw ng mga Judio kay Jesus—gusto nga siyang patayin ng ilan. Kahit pagkamatay ni Jesus, kitang-kita pa ring ayaw sa kaniya ng mga Judio dahil mga alagad naman niya ang inusig nila. Maliwanag na hindi nila gustong maging Hari si Jesus.—Juan 19:15, 16; Gawa 4:13-18; 5:40.

Paano gagamitin ng 10 alipin ang mga mina hanggang sa ang “taong ipinanganak na maharlika” ay tumanggap ng “kapangyarihan bilang hari” at bumalik? Sinabi ni Jesus: “Nang makabalik siya matapos na makuha ang kapangyarihan bilang hari, ipinatawag niya ang mga aliping binigyan niya ng pera para alamin kung magkano ang kinita nila sa pagnenegosyo. Kaya lumapit ang una at nagsabi, ‘Panginoon, ang iyong mina ay tumubo ng 10 mina.’ Sinabi ng panginoon, ‘Mahusay, mabuting alipin! Dahil pinatunayan mong tapat ka sa napakaliit na bagay, bibigyan kita ng awtoridad sa 10 lunsod.’ Dumating ang ikalawa at nagsabi, ‘Panginoon, ang iyong mina ay tumubo ng limang mina.’ Sinabi naman niya sa isang ito, ‘Bibigyan kita ng awtoridad sa limang lunsod.’”—Lucas 19:15-19.

Kung naunawaan ng mga alagad na gaya sila ng mga aliping gumamit ng lahat ng mayroon sila para gumawa ng alagad, makatitiyak silang matutuwa si Jesus. At makakaasa silang gagantimpalaan niya sila. Siyempre, ang mga alagad ni Jesus ay may iba’t ibang kalagayan, kakayahan, at mga oportunidad. Pero pahahalagahan at pagpapalain ni Jesus, na nakatanggap ng “kapangyarihan bilang hari,” ang lubusang pagsisikap nilang gumawa ng alagad.—Mateo 28:19, 20.

Ngayon, pansinin ang huling bahagi ng ilustrasyon: “Pero may isa pang [aliping] dumating at nagsabi, ‘Panginoon, narito ang iyong mina, na ibinalot ko sa tela at itinago. Natatakot kasi ako sa iyo dahil mabagsik ka; kinukuha mo ang hindi mo idineposito, at inaani mo ang hindi mo itinanim.’ Sinabi ng panginoon, ‘Gagamitin ko ang sarili  mong salita para hatulan ka, masamang alipin. Alam mo palang mabagsik ako at kinukuha ko ang hindi ko idineposito at inaani ang hindi ko itinanim. Kaya bakit hindi mo inilagay sa bangko ang pera ko? May nakuha sana akong interes pagdating ko.’ Kaya sinabi niya sa mga nakatayo sa malapit, ‘Kunin ninyo sa kaniya ang mina at ibigay ito sa may 10 mina.’”—Lucas 19:20-24.

Dahil hindi niya pinalago ang kayamanan ng panginoon niya, mawawalan ang aliping iyon. Hinihintay ng mga apostol ang paghahari ni Jesus sa Kaharian ng Diyos. Kaya sa sinabi ni Jesus tungkol sa huling alipin, malamang na naunawaan nilang kapag hindi sila nagsikap, hindi sila magmamana ng Kaharian.

Dahil sa sinabi si Jesus, tiyak na lalo pang magsisikap ang tapat na mga alagad. Ganito ang konklusyon ni Jesus: “Sinasabi ko sa inyo, ang bawat isa na mayroon ay bibigyan pa, pero ang sinumang wala, kahit ang nasa kaniya ay kukunin.” Idinagdag niya na ang mga kaaway na ‘ayaw siyang maghari’ ay papatayin. Matapos ilahad ang ilustrasyon, nagpatuloy si Jesus sa paglalakbay papunta sa Jerusalem.—Lucas 19:26-28.