Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Jesus—Ang Daan, ang Katotohanan, ang Buhay

 SEKSIYON 4

Huling Bahagi ng Ministeryo ni Jesus sa Judea

“Makiusap kayo sa Panginoon ng pag-aani na magpadala ng mga manggagawa.”—Lucas 10:2

Huling Bahagi ng Ministeryo ni Jesus sa Judea

SA SEKSIYONG ITO

KABANATA 66

Nasa Jerusalem Para sa Kapistahan ng mga Tabernakulo

Bakit inisip ng mga nakikinig kay Jesus na sinasapian siya ng demonyo?

KABANATA 67

“Wala Pang Sinuman ang Nakapagsalita Nang Tulad Niya”

Halos ang buong mataas na hukumang Judio ay salansang kay Jesus, pero isang miyembro nito ang lakas-loob na nagtanggol sa kaniya.

KABANATA 68

“Ang Liwanag ng Sangkatauhan”—Ang Anak ng Diyos

Sinabi ni Jesus na “ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo.” Mapalalaya saan?

KABANATA 69

Sino ang Kanilang Ama—Si Abraham o ang Diyablo?

Ipinaliwanag ni Jesus kung paano makikilala ang mga anak ni Abraham, pati na ang tunay niyang Ama.

KABANATA 70

Pinagaling ni Jesus ang Lalaking Ipinanganak na Bulag

Nagtanong ang mga alagad kung bakit ipinanganak na bulag ang lalaki. Kasalanan ba niya o ng mga magulang niya? Iba-iba ang reaksiyon nang mapagaling siya ni Jesus.

KABANATA 71

Kinompronta ng mga Pariseo ang Lalaking Dating Bulag

Ikinagalit ng mga Pariseo ang argumento ng lalaking dating bulag. Gaya ng ikinatatakot ng kaniyang mga magulang, itiniwalag ng mga Pariseo sa sinagoga ang lalaki.

KABANATA 72

Nagsugo si Jesus ng 70 Alagad Para Mangaral

Sa Judea, nagsugo si Jesus ng 70 alagad bilang mga tagapaghayag ng Kaharian, nang dala-dalawa. Saan nangaral ang mga alagad—sa mga sinagoga o sa bahay ng mga tao?

KABANATA 73

Isang Samaritano na Naging Tunay na Kapuwa

Paano ginamit ni Jesus ang kuwento tungkol sa mabuting Samaritano para magturo ng isang mahalagang aral?

KABANATA 74

Aral sa Pagtanggap sa Bisita at Panalangin

Dinalaw ni Jesus sina Maria at Marta. Ano ang itinuro ni Jesus tungkol sa pagtanggap sa bisita? Ano ang itinuro niya tungkol sa panalangin?

KABANATA 75

Ipinakita ni Jesus Kung Paano Magiging Maligaya

Sinagot ni Jesus ang mga kritiko, na sinasabi sa kanila ang tungkol sa “daliri ng Diyos” at kung paano dumating ang Kaharian ng Diyos nang hindi nila namamalayan. Ipinakita rin niya kung paano magiging tunay na maligaya ang mga tao.

KABANATA 76

Kumain Kasama ng Isang Pariseo

Ibinunyag ni Jesus ang pagpapaimbabaw ng mga eskriba at Pariseo. Anong mabibigat na pasan ang ipinapapasan nila sa mga tao?

KABANATA 77

Nagpayo si Jesus Tungkol sa Kayamanan

Nagbigay si Jesus ng ilustrasyon tungkol sa taong mayaman na nagtayo ng mas malalaking kamalig. Anong payo ang inulit niya tungkol sa panganib ng paghahanap ng kayamanan?

KABANATA 78

Tapat na Katiwala, Manatiling Handa!

Interesado si Jesus sa espirituwalidad ng kaniyang mga alagad. Ano ang papel ng katiwala? Bakit napakahalaga ng payong manatiling handa?

KABANATA 79

Kung Bakit May Darating na Pagkapuksa

Sinabi ni Jesus na nanganganib mapuksa ang mga tinuturuan niya kapag hindi sila nagsisi. Matututo ba sila sa mahalagang aral na itinuturo ni Jesus tungkol sa kanilang katayuan sa harap ng Diyos?

KABANATA 80

Ang Mabuting Pastol at ang mga Kulungan ng Tupa

Inilalarawan ng ugnayan ng pastol at ng tupa kung ano ang damdamin ni Jesus sa mga alagad niya. Tatanggapin ba nila ang kaniyang turo at susundan siya?

KABANATA 81

Kaisa ng Ama, Pero Hindi Siya ang Diyos

May mga umaakusa kay Jesus na sinasabi raw niyang kapantay niya ang Diyos. Paano niya sinagot ang kanilang akusasyon?