Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

 KABANATA 38

Gustong Makibalita ni Juan kay Jesus

Gustong Makibalita ni Juan kay Jesus

MATEO 11:2-15 LUCAS 7:18-30

  • NAGTANONG SI JUAN BAUTISTA TUNGKOL SA PAPEL NI JESUS

  • PINURI NI JESUS SI JUAN

Mag-iisang taon nang nakabilanggo si Juan Bautista. Pero kahit nakabilanggo, nababalitaan niya ang kamangha-manghang gawa ni Jesus. Isip-isipin ang nadama ni Juan nang ibalita ng kaniyang mga alagad ang pagbuhay-muli ni Jesus sa anak ng isang biyuda sa Nain. Pero gusto ni Juan na malaman mismo kay Jesus ang kahulugan ng mga ito. Kaya nagsugo si Juan ng dalawang alagad. Bakit? Para tanungin si Jesus: “Ikaw ba ang hinihintay namin, o may iba pang darating?”—Lucas 7:19.

Nakapagtataka ba ang tanong na iyan? Si Juan ay isang taong may debosyon, at noong bautismuhan niya si Jesus mga dalawang taon na ang nakalilipas, nakita niya ang espiritu ng Diyos sa anyong kalapati na bumababa kay Jesus at narinig ang pagsang-ayon ng Diyos. Kaya walang dahilan para isiping humina ang pananampalataya ni Juan. Kasi kung gayon, hindi na sana siya pinuri ni Jesus, gaya ng nakaulat. Pero kung si Juan ay hindi nagdududa, bakit ganoon ang tanong niya?

Malamang na gusto lang ni Juan na si Jesus mismo ang magsabi na siya ang Mesiyas. Mapapatibay nito si Juan habang nakabilanggo siya. Pero malamang na may gusto pa siyang malaman. Alam niya ang mga hula ng Bibliya na nagpapakitang magiging hari at tagapagligtas ang Pinahiran ng Diyos. Pero nasa bilangguan si Juan at maraming buwan na ang lumipas mula nang mabautismuhan si Jesus. Kaya nagtatanong si Juan kung may iba pang darating bilang kahalili ni Jesus na tutupad sa lahat ng inihulang gagawin ng Mesiyas.

Imbes na basta sabihin sa mga alagad ni Juan, ‘Ako nga ang inihulang darating,’ nagbigay si Jesus ng mga katibayang nasa kaniya ang suporta ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapagaling sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Sinabi niya: “Sabihin ninyo kay Juan ang inyong naririnig at nakikita: Ang mga bulag ay nakakakita na, ang mga lumpo ay nakalalakad, ang mga ketongin ay gumagaling, ang mga bingi ay nakaririnig, ang mga patay ay binubuhay, at ang mahihirap ay pinangangaralan ng mabuting balita.”—Mateo 11:4, 5.

Maaaring ipinahihiwatig ng tanong ni Juan na higit pa sa ginagawa ngayon ni Jesus ang inaasahan niya at umaasa rin siya marahil na palalayain siya ni Jesus. Pero sinasabi ni Jesus kay Juan na hindi siya dapat umasa ng higit pa sa mga himalang ginagawa ngayon ni Jesus.

Pagkaalis ng mga alagad ni Juan, sinabi ni Jesus sa mga tao na hindi lang basta isang propeta si Juan. Siya ang “mensahero” ni Jehova na inihula sa Malakias 3:1. Siya rin ang tinutukoy na propeta Elias sa Malakias 4:5, 6. Ipinaliwanag ni Jesus: “Sinasabi ko sa inyo, sa lahat ng taong nabuhay, walang mas dakila kaysa kay Juan Bautista, pero ang pinakamababa sa Kaharian ng langit ay mas dakila kaysa sa kaniya.”—Mateo 11:11.

Sa pagsasabing ang pinakamababa sa Kaharian ng langit ay mas dakila kaysa kay Juan, ipinakikita ni Jesus na hindi mapapabilang si Juan sa Kaharian ng langit. Inihanda ni Juan ang daan para kay Jesus, pero namatay siya bago binuksan ni Kristo ang daan patungo sa langit. (Hebreo 10:19, 20) Pero si Juan ay isang tapat na propeta ng Diyos at mabubuhay siya sa lupa bilang sakop ng Kaharian.