Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Jesus—Ang Daan, ang Katotohanan, ang Buhay

Indise ng mga Ilustrasyon

Indise ng mga Ilustrasyon

Ang mga numero ay mga kabanata.

10 dalaga 112

alibughang anak 86

alipin mula sa bukid 89

alipin na nagbabantay sa pagbalik ng panginoon 78

ama handang magbigay 35

asin ng mundo 35

bagong alak, lumang sisidlang balat 28

bahay itinayo sa bato 35

bata sa pamilihan 39

biyuda at hukom 94

butas ng karayom 96

butil ng mustasa, Kaharian 43

butil ng mustasa, pananampalataya 89

butil ng trigo namatay, pagkatapos ay namunga 103

dalawang anak na pinapupunta sa ubasan 106

dalawang may utang 40

denario na ibinayad sa mga manggagawa 97

di-matuwid na katiwala 87

drakma nakita 85

hari magpaplano bago makipagdigma 84

hari nagsaayos ng handaan para sa kasal 107

ibon at liryo 35

imbitahin sa handaan ang mahihirap 83

imbitasyon sa hapunan tinanggihan 83

inahing manok tinitipon kaniyang sisiw 110

kamelyo sa butas ng karayom 96

kayamanang nakabaon sa bukid 43

lambat 43

lebadura ng mga Pariseo 58

Mabuting Pastol 80

mabuting Samaritano 73

makipot na pintuang-daan 35

malaking utang hindi na pinabayaran ng hari 64

mamahaling perlas 43

mamamatay-taong magsasaka 106

maniningil ng buwis at Pariseo 94

manggagawa sa ubasan 97

manghahasik 43

manghahasik na nakatulog 43

mangingisda ng tao 22

mapilit na kaibigan 74

masamang espiritu bumalik 42

mga binhi sa iba’t ibang uri ng lupa 43

mina 100

nag-aararo 65

nawalang anak 86

nawalang drakma 85

nawalang tupa 63

pagtatagpi ng bagong tela sa lumang damit 28

pagtatayo ng bahay 84

pag-upo sa upuan ng importanteng bisita 83

pampaalsa inihalo sa harina 43

perlas sa baboy 35

pinatay ng mga magsasaka ang anak ng may-ari 106

pundasyon ng bahay 35

puno ng igos 79

puwing sa mata ng kapatid 35

sinasala ang niknik, nilululon ang kamelyo 109

talento 113

taong mayaman at si Lazaro 88

taong mayaman na nagtayo ng kamalig 77

tapat at matalinong alipin 111

tapat na katiwala 78

trigo at panirang-damo 43

tunay na punong ubas 120

tupa at kambing 114

walang-awang alipin 64

INDISE NG MGA KAHON

“Panahon Na Para sa Pagpapabanal sa Kanila” 6

Masasayang Paglalakbay 10

Sino ang mga Samaritano? 19

Pagsanib ng Demonyo 23

Mga Ilustrasyon Tungkol sa Pag-aayuno 28

Pagtuturo sa Pamamagitan ng Pag-uulit 35

Ang Pawis Niya ay Parang Dugo 123

Bukid ng Dugo 127

Paghagupit 129

‘Ibayubay sa Tulos’ 132