BIHIRANG mabanggit sa Bibliya ang espiritung nilalang na tinatawag na Miguel. Subalit kapag tinutukoy siya, aktibo siya at laging may ginagawa. Sa aklat ng Daniel, nakikipagbaka si Miguel sa masasamang anghel; sa liham ni Judas, nakikipagtalo siya kay Satanas; at sa Apocalipsis, nakikipagdigma siya sa Diyablo at sa mga demonyo nito. Sa pagtatanggol sa pamamahala ni Jehova at paglaban sa mga kaaway ng Diyos, tinutupad ni Miguel ang kahulugan ng kaniyang pangalan​—“Sino ang Kagaya ng Diyos?” Pero sino ba si Miguel?

Kung minsan, nakikilala ang mga indibiduwal hindi lamang sa iisang pangalan. Halimbawa, ang patriyarkang si Jacob ay nakilala rin bilang Israel, at si apostol Pedro, bilang Simon. (Genesis 49:1, 2; Mateo 10:2) Sa katulad na paraan, ipinakikita ng Bibliya na ang Miguel ay isa pang pangalan ni Jesu-Kristo, bago at pagkatapos niyang mabuhay sa lupa. Isaalang-alang natin ang maka-Kasulatang mga dahilan ng gayong konklusyon.

Arkanghel. Tinutukoy ng Salita ng Diyos si Miguel na “arkanghel.” (Judas 9) Ang terminong ito ay nangangahulugang “punong anghel.” Ang salitang “arkanghel” ay lumilitaw sa Bibliya sa anyong pang-isahan lamang at hindi kailanman sa anyong pangmaramihan. Ipinahihiwatig nito na iisa lamang ang gayong anghel. Karagdagan pa, nauugnay si Jesus sa posisyon ng arkanghel. Hinggil sa binuhay-muling Panginoong Jesu-Kristo, sinasabi ng 1 Tesalonica 4:16: “Ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may nag-uutos na panawagan, may tinig ng arkanghel.”  Kaya inilalarawan ang tinig ni Jesus bilang yaong sa arkanghel. Kung gayon, ipinahihiwatig ng kasulatang ito na si Jesus mismo ang arkanghel na si Miguel.

Pinuno ng Hukbo. Sinasabi ng Bibliya na si “Miguel at ang kaniyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon . . . at [sa] mga anghel nito.” (Apocalipsis 12:7) Samakatuwid, si Miguel ang Pinuno ng hukbo ng tapat na mga anghel. Inilalarawan din ng Apocalipsis si Jesus bilang Pinuno ng hukbo ng tapat na mga anghel. (Apocalipsis 19:14-16) Espesipikong binanggit ni apostol Pablo ang “Panginoong Jesus” at ang “kaniyang makapangyarihang mga anghel.” (2 Tesalonica 1:7) Kaya tinutukoy ng Bibliya kapuwa si Miguel at ang “kaniyang mga anghel” at si Jesus at ang “kaniyang mga anghel.” (Mateo 13:41; 16:27; 24:31; 1 Pedro 3:22) Yamang walang anumang ipinahihiwatig ang Salita ng Diyos na may dalawang hukbo ng tapat na mga anghel sa langit​—isa na pinamumunuan ni Miguel at isa na pinamumunuan ni Jesus—​lohikal lamang na isipin na si Miguel ay walang iba kundi si Jesu-Kristo sa kaniyang makalangit na papel. *

^ par. 1 Masusumpungan ang higit pang impormasyon na nagpapakitang ang pangalang Miguel ay kumakapit sa Anak ng Diyos sa Tomo 2, pahina 393-4, ng Insight on the Scriptures, na inilathala ng mga Saksi ni Jehova.