Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Sumaryo Mula sa What Can the Bible Teach Us?

7. Magkakaroon ng Pagkabuhay-Muli!

7. Magkakaroon ng Pagkabuhay-Muli!

1 AALISIN NI JEHOVA ANG KAMATAYAN

“Bilang huling kaaway, ang kamatayan ay papawiin.”—1 Corinto 15:26

Anong tunay na kaaliwan ang ibinibigay ng Bibliya kapag namatayan tayo?

 • 2 Corinto 1:3, 4

  Napakasakit mamatayan ng kapamilya o kaibigan. Binibigyan tayo ng Bibliya ng tunay na kaaliwan.

 • Isaias 25:8; 26:19

  May kapangyarihan si Jehova na alisin ang kamatayan magpakailanman. Bubuhayin pa nga niya ang mga patay.

2 MAKAKATIYAK TAYO NA MAY PAGKABUHAY-MULI

“Dalagita, sinasabi ko sa iyo, Bumangon ka!”—Marcos 5:41

Bakit tayo makakatiyak na may pagkabuhay-muli?

 • Juan 11:1-44

  Binuhay-muli ni Jesus si Lazaro.

 • Marcos 5:22-24, 35-42

  Binuhay-muli ni Jesus ang isang batang babae.

 • Juan 11:41, 42

  Binuhay-muli ni Jesus ang mga patay gamit ang kapangyarihang mula kay Jehova.

 • Juan 12:9-11

  Marami ang nakakita sa pagbuhay ni Jesus ng mga patay. Kahit nga mga kaaway ni Jesus ay nakakaalam na kaya niyang gawin ito.

3 BILYON-BILYON ANG BUBUHAYING MULI NI JEHOVA

“Ikaw ay tatawag, at ako ay sasagot sa iyo. Ang gawa ng iyong mga kamay ay mimithiin mo.”—Job 14:13-15

Sino-sino ang bubuhaying muli?

 • Juan 5:28, 29

  Lahat ng mga nasa alaala ni Jehova ay bubuhaying muli.

 • Gawa 24:15

  Bubuhaying muli ang mga matuwid at di-matuwid.

 • Isaias 40:26

  Kabisado ni Jehova ang pangalan ng bawat bituin, kaya madali lang niyang maaalaala ang lahat ng detalye tungkol sa mga bubuhayin niyang muli.

4 MAY MGA BUBUHAYING MULI TUNGO SA LANGIT

“Paroroon ako upang maghanda ng dako para sa inyo.”—Juan 14:2

Sino-sino ang bubuhaying muli tungo sa langit?

 • 1 Pedro 3:18

  Si Jesus ang unang binuhay-muli tungo sa langit.

 • Lucas 12:32

  Sinabi ni Jesus na ilan lamang sa kaniyang mga alagad ang bubuhaying muli tungo sa langit.

 • Apocalipsis 14:1

  Pumili si Jehova ng 144,000 para mabuhay sa langit.