Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Sumaryo Mula sa What Can the Bible Teach Us?

6. Saan Tayo Napupunta Kapag Namatay Tayo?

6. Saan Tayo Napupunta Kapag Namatay Tayo?

1 KAPAG NAMATAY ANG ISANG TAO, TAPÓS NA RIN ANG BUHAY NIYA

‘Ang mga patay ay walang anumang kabatiran.’—Eclesiastes 9:5

Ano ang nangyayari sa atin kapag namatay tayo?

2 HINDI GUSTO NI JEHOVA NA MAMATAY ANG MGA TAO

“Kung tungkol sa punungkahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain mula roon, sapagkat sa araw na kumain ka mula roon ay tiyak na mamamatay ka.”—Genesis 2:17

Bakit tayo namamatay?

 • Genesis 3:1-6

  Nagsinungaling si Satanas tungkol sa mangyayari kay Eva kapag sumuway ito sa utos ng Diyos. Nang sumuway sina Adan at Eva kay Jehova, nagkasala sila at namatay nang maglaon.

 • Genesis 3:19

  Matapos mamatay si Adan, hindi na siya umiral.

 • Roma 5:12

  Ang kasalanan ay parang isang malubhang sakit na namana natin sa ating unang mga magulang. Lahat tayo ay ipinanganak na makasalanan kaya tayo namamatay.

 • 1 Corinto 15:26

  Tinatawag ng Bibliya ang kamatayan bilang kaaway.

3 ANG KATOTOHANAN TUNGKOL SA KAMATAYAN AY NAGPAPALAYA SA ATIN

“Kung ang isang matipunong lalaki ay mamatay mabubuhay pa ba siyang muli? . . . Maghihintay ako, hanggang sa dumating ang aking kaginhawahan.”—Job 14:14

Ngayong alam na natin ang katotohanan tungkol sa kamatayan, sa anong mga maling turo tayo napapalaya?

 • 1 Juan 4:8

  Ang turo tungkol sa impiyerno ay insulto kay Jehova. Hinding-hindi niya papayagang magdusa ang mga tao sa ganoong paraan.

 • Apocalipsis 4:11

  Marami ang natatakot sa mga patay, kaya ang mga ito ang sinasamba nila imbes na si Jehova. Si Jehova ang tunay na Diyos, at siya lang ang dapat nating sambahin.