Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Sumaryo Mula sa What Can the Bible Teach Us?

3. Ano ang Layunin ng Diyos Para sa mga Tao?

3. Ano ang Layunin ng Diyos Para sa mga Tao?

1 MAY LAYUNIN ANG DIYOS KUNG BAKIT NIYA TAYO NILALANG

“Ang mga matuwid ang magmamay-ari ng lupa, at tatahan sila roon magpakailanman.”—Awit 37:29

Ano ang layunin ng Diyos para sa mga tao?

 • Genesis 1:28

  Binigyan ng Diyos ng atas ang mga pamilya na gawing paraiso ang lupa at alagaan ang mga hayop.

 • Isaias 46:9-11; 55:11

  Gagawin ng Diyos ang kaniyang layunin, at walang makakahadlang sa kaniya.

2 KUNG BAKIT NAPAKAHIRAP NG BUHAY

“Ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng isa na balakyot.”—1 Juan 5:19

Sino ang namamahala sa sanlibutan?

 • Juan 12:31

  Tinawag ni Jesus si Satanas bilang tagapamahala ng sanlibutan.

 • Santiago 1:13-15

  Gusto ni Satanas na angkinin ang hindi sa kaniya.

 • Genesis 2:17; 3:1-6

  Dinaya ni Satanas si Eva, sinuway nina Adan at Eva ang Diyos, at nang maglaon, namatay sina Adan at Eva.

 • Roma 3:23; 5:12

  Namamatay tayo dahil nagmana tayo ng kasalanan mula kay Adan.

 • 2 Corinto 4:3, 4

  Inililigaw ni Satanas ang mga tao.

3 SOSOLUSYUNAN NG KAHARIAN NG DIYOS ANG PROBLEMA

“Dumating nawa ang iyong kaharian. Mangyari nawa ang iyong kalooban . . . sa lupa.”—Mateo 6:10

Ano ang gagawin ni Jehova?

 • Daniel 2:44

  Gobyerno ng Diyos ang papalit sa lahat ng gobyerno sa lupa.

 • Apocalipsis 16:14-16

  Pupuksain ng Diyos sa Armagedon ang lahat ng masasama.

 • Isaias 9:6, 7

  Si Jesus ang pinili ni Jehova na maging Hari ng Kaniyang gobyerno sa langit. Si Jesus ay mamamahala sa lupa.

4 GAGAWIN NG KAHARIAN NG DIYOS NA ISANG PARAISO ANG LUPA

“Binubuksan mo ang iyong kamay at sinasapatan mo ang nasa ng bawat bagay na may buhay.”—Awit 145:16

Ano ang gagawin ng Kaharian ng Diyos para sa atin?