Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Sumaryo Mula sa What Can the Bible Teach Us?

19. Manatiling Malapít kay Jehova

19. Manatiling Malapít kay Jehova

1 MAHAL KA NI JEHOVA

“Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan anupat ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang bawat isa na nananampalataya sa kaniya ay hindi mapuksa kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.”—Juan 3:16

Paano ipinakikita ni Jehova na mahal ka niya?

 • Awit 91:2

  Si Jehova ang ating kanlungan. Tinutulungan niya tayo sa ating mga problema.

 • Awit 37:29

  Binigyan niya tayo ng napakagandang pag-asa sa hinaharap.

 • 1 Timoteo 6:12, 19

  Bibigyan tayo ni Jehova ng walang-hanggang buhay sa perpektong kalagayan. Magkakaroon tayo ng kapayapaan, kaligayahan, at perpektong kalusugan sa isang magandang paraiso.

2 GUSTO NI JEHOVA NA IBIGIN MO SIYA

“Iibigin mo si Jehova na iyong Diyos nang iyong buong puso at nang iyong buong kaluluwa at nang iyong buong pag-iisip.”—Mateo 22:37

Ano ang dapat na maging epekto sa iyo ng pag-ibig ng Diyos?

 • Lucas 17:12-17

  Magpasalamat ka sa lahat ng ginawa ng Diyos para sa iyo.

 • Mateo 7:16-20

  Ipakita mong mahal mo ang Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng kaniyang kalooban araw-araw.

 • 1 Juan 5:3

  Sundin ang mga utos ng Diyos.

 • 1 Timoteo 6:18

  Sikaping gumawa ng mabuti sa iba.

3 PANATILIHING MASIDHI ANG PAG-IBIG MO KAY JEHOVA

“Panatilihin ang inyong sarili sa pag-ibig ng Diyos.”—Judas 21

Ano ang tutulong sa iyo na manatiling malapít kay Jehova?