Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Sumaryo Mula sa What Can the Bible Teach Us?

18. Dapat Ko Bang Ialay sa Diyos ang Buhay Ko at Magpabautismo?

18. Dapat Ko Bang Ialay sa Diyos ang Buhay Ko at Magpabautismo?

1 DAPAT BA AKONG MAGPABAUTISMO?

“Narito! Isang dakong may tubig; ano ang nakapipigil sa akin upang mabautismuhan?”—Gawa 8:36

Bakit at paano ka dapat magpabautismo?

Ang bautismo ay nagpapakitang tinalikuran mo na ang dati mong pamumuhay at nagpasimula ka ng isang bagong buhay sa paggawa ng kalooban ng Diyos.

 • Mateo 28:19, 20

  Kailangan mong magpabautismo para makapaglingkod kay Jehova.

 • Awit 40:8

  Ang bautismo ay nagpapakitang gusto mong paglingkuran ang Diyos.

 • Mateo 3:16

  Dapat na lubusan kang ilubog sa tubig gaya ni Jesus.

2 HINDI HUMIHILING SI JEHOVA NG HIGIT SA MAKAKAYA MO

“Ito ang kahulugan ng pag-ibig sa Diyos, na tuparin natin ang kaniyang mga utos; gayunma’y ang kaniyang mga utos ay hindi pabigat.”—1 Juan 5:3

Bakit hindi ka dapat matakot na ialay ang iyong buhay kay Jehova?

 • Awit 103:14; Isaias 41:10

  Hindi kailangang perpekto ka para makapag-alay ng iyong sarili kay Jehova. Tutulungan ka niyang magawa ang tama.

 • Colosas 1:10

  Ang pag-ibig mo kay Jehova ay tutulong sa iyo na mapaglabanan ang takot na mapalungkot siya.

3 MGA HAKBANG TUNGO SA BAUTISMO

“Ang gawin ang iyong kalooban, O Diyos ko, ay kinalulugdan ko, at ang iyong kautusan ay nasa aking mga panloob na bahagi.”—Awit 40:8

Ano ang kailangan mong gawin para makapag-alay ng iyong sarili kay Jehova?

 • Juan 17:3

  PAG-ARALAN ANG SALITA NG DIYOS

  Kilalanin si Jehova at si Jesu-Kristo. Habang nakikilala mo sila, lalo mo silang mamahalin.

 • Hebreo 11:6

  PATIBAYIN ANG IYONG PANANAMPALATAYA

  Lubos na magtiwala sa mga pangako ng Diyos at sa kapangyarihan ng hain ni Jesus na iligtas tayo mula sa kasalanan at kamatayan.

 • Gawa 3:19

  MAGSISI

  Ibig sabihin, talagang ikinalulungkot mo ang lahat ng maling nagawa mo.

  MANUMBALIK

  Ibig sabihin, itigil ang maling paggawi at gawin ang tama.

 • 1 Pedro 4:2

  IALAY ANG IYONG SARILI

  Iniaalay mo ang iyong buhay kay Jehova kapag nangako ka sa panalangin na sasambahin mo siya at gagawing pinakaimportante sa buhay mo ang paggawa ng kalooban niya.