Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Sumaryo Mula sa What Can the Bible Teach Us?

17. Isang Pribilehiyo ang Panalangin

17. Isang Pribilehiyo ang Panalangin

1 GUSTO NI JEHOVA NA PAKINGGAN ANG ATING PANALANGIN

“Si Jehova ay malapit sa lahat ng tumatawag sa kaniya, sa lahat ng tumatawag sa kaniya sa katapatan.”—Awit 145:18

Ano ang dapat nating gawin para pakinggan ni Jehova ang ating panalangin?

 • Hebreo 11:6

  Dapat na may pananampalataya tayo.

 • Awit 138:6

  Dapat tayong maging mapagpakumbaba at magalang.

 • Santiago 2:26

  Dapat na ang ating paggawi ay kaayon ng ating panalangin.

 • Mateo 6:7, 8

  Dapat tayong maging taimtim at tapat kapag nananalangin. Hindi dapat na paulit-ulit lang ang mga salitang sinasabi natin sa panalangin.

 • Isaias 1:15

  Dapat tayong mamuhay kaayon ng kalooban ng Diyos.

2 MGA KARANIWANG TANONG TUNGKOL SA PANALANGIN

3 ANO-ANO ANG PUWEDE NATING IPANALANGIN?

“Anumang bagay ang hingin natin ayon sa kaniyang kalooban, tayo ay pinakikinggan niya.”—1 Juan 5:14

Ano ang ilang bagay na puwede nating ipanalangin?

 • Mateo 6:9, 10

  Ipanalangin na mangyari ang kalooban ni Jehova.

 • 1 Cronica 29:10-13

  Manalangin para magpasalamat.

 • Mateo 6:11-13

  Ipanalangin ang ating personal na mga pangangailangan at ikinababahala.

 • Lucas 11:13

  Ipanalangin na bigyan tayo ng banal na espiritu.

 • Santiago 1:5

  Ipanalangin na bigyan tayo ng karunungan para makagawa ng tamang desisyon.

 • Filipos 4:13

  Ipanalangin na bigyan tayo ng lakas para makapagbata.

 • Efeso 1:3, 7

  Ipanalangin na patawarin tayo sa ating mga kasalanan.

 • Gawa 12:5

  Ipanalangin ang iba.

4 SINASAGOT NI JEHOVA ANG ATING MGA PANALANGIN

“O Dumirinig ng panalangin, sa iyo nga ay paroroon ang mga tao mula sa lahat ng laman.”—Awit 65:2

Paano sinasagot ni Jehova ang ating panalangin?