Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Sumaryo Mula sa What Can the Bible Teach Us?

14. Puwedeng Maging Masaya ang Inyong Pamilya

14. Puwedeng Maging Masaya ang Inyong Pamilya

1 SI JEHOVA ANG NAGPASIMULA NG PAMILYA

“Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, na siyang pinagkakautangan ng pangalan ng bawat pamilya sa langit at sa lupa.”Efeso 3:14, 15

Paano magiging masaya ang iyong pamilya?

 • Genesis 1:26-28

  Si Jehova ang lumalang sa unang pamilya.

 • Efeso 5:1, 2

  Napakahalagang tularan si Jehova at si Jesus para maging masaya ang pamilya.

2 KUNG PAANO MAGIGING MABUTING ASAWANG LALAKI O ASAWANG BABAE

“Ibigin . . . ng bawat isa sa inyo ang kani-kaniyang asawang babae . . . Ang asawang babae ay dapat na magkaroon ng matinding paggalang sa kaniyang asawang lalaki.”—Efeso 5:33

Paano dapat pakitunguhan ng mag-asawa ang isa’t isa?

 • Efeso 5:22-29

  Ang asawang lalaki ang may pananagutan sa kaniyang pamilya. Dapat niyang mahalin ang kaniyang asawa, at dapat namang suportahan ng asawang babae ang mga desisyon ng kaniyang asawa.

 • Colosas 3:19; 1 Pedro 3:4

  Dapat silang maging mabait at makonsiderasyon sa isa’t isa.

 • 1 Pedro 3:1, 2, 7

  Dapat pahalagahan at igalang ng mag-asawa ang isa’t isa.

 • 1 Timoteo 5:8; Tito 2:4, 5

  Ang asawang lalaki ay dapat maglaan sa kaniyang pamilya. Ang asawang babae naman ay dapat mag-asikaso sa tahanan.

3 KUNG PAANO MAGIGING ISANG MABUTING MAGULANG

“Huwag ninyong inisin ang inyong mga anak, kundi patuloy na palakihin sila sa disiplina at pangkaisipang patnubay ni Jehova.”—Efeso 6:4

Ano ang pananagutan ng mga magulang?

 • Deuteronomio 6:4-9; Kawikaan 22:6

  Dapat kayong maglaan ng panahon para turuan ang inyong mga anak tungkol kay Jehova. Mula sa kanilang pagkabata, matiyagang turuan ang bawat isa na maging kaibigan ni Jehova.

 • 1 Pedro 5:8

  Ituro sa inyong mga anak kung paano nila maiiwasan ang seksuwal na pang-aabuso at iba pang panganib.

 • Jeremias 30:11; Hebreo 12:9-11

  Dapat ninyong disiplinahin ang inyong anak, pero iwasang magpadala sa galit o pagmalupitan sila.

4 ANG INAASAHAN NG DIYOS SA MGA ANAK

“Mga anak, maging masunurin kayo sa inyong mga magulang.”—Efeso 6:1

Mga anak, bakit dapat kayong maging masunurin sa inyong mga magulang?