Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Sumaryo Mula sa What Can the Bible Teach Us?

12. Paano Ka Magiging Kaibigan ng Diyos?

12. Paano Ka Magiging Kaibigan ng Diyos?

1 ANG MGA KAIBIGAN NI JEHOVA AY MASUNURIN SA KANIYA

“Sundin ninyo ang aking tinig, at ako ang magiging inyong Diyos, at kayo mismo ang magiging aking bayan.”—Jeremias 7:23

Posible bang maging kaibigan ng Diyos?

2 KAIBIGAN NG DIYOS SI JOB AT NANATILI ITONG TAPAT

“Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ni nagpatungkol man sa Diyos ng anumang di-wasto.”—Job 1:22

Paano pinahirapan ni Satanas si Job, at ano ang reaksiyon ni Job?

 • Job 1:10, 11

  Sinabi ni Satanas na makasarili si Job at hindi nito mahal ang Diyos.

 • Job 1:12-19; 2:7

  Pinayagan ni Jehova si Satanas na alisin ang lahat kay Job, at binigyan pa nga ni Satanas si Job ng nakapandidiring sakit.

 • Job 27:5

  Hindi alam ni Job kung bakit masyado siyang nagdurusa, pero nanatili siyang tapat.

3 GUMAGAWA NG PARAAN SI SATANAS PARA ITALIKOD KA KAY JEHOVA

“Ang lahat ng pag-aari ng isang tao ay ibibigay niya alang-alang sa kaniyang kaluluwa.”—Job 2:4

Ano ang ginagawa ni Satanas para masira ang pakikipagkaibigan natin kay Jehova?

 • 2 Corinto 11:14

  Dinadaya tayo ni Satanas para suwayin natin si Jehova.

 • Kawikaan 24:10

  Ipinadarama niya sa atin na hindi tayo kuwalipikadong maglingkod kay Jehova.

 • 1 Pedro 5:8

  Inuusig tayo ni Satanas.

 • Kawikaan 27:11

  Piliin mong sumunod kay Jehova at maging matapat na kaibigan niya. Patutunayan nitong sinungaling si Satanas.

4 SINUSUNOD NATIN SI JEHOVA DAHIL MAHAL NATIN SIYA

“Ito ang kahulugan ng pag-ibig sa Diyos, na tuparin natin ang kaniyang mga utos.”—1 Juan 5:3

Paano ka magiging kaibigan ni Jehova?

 • Deuteronomio 6:5

  Ipakita ang pag-ibig mo sa Diyos. Tutulong ito sa iyo na maging masunurin.

 • Isaias 48:17, 18

  Sundin mo si Jehova, at makikinabang ka.

 • Deuteronomio 30:11-14

  Magtiwala kang hindi ipagagawa sa iyo ni Jehova ang isang bagay na hindi mo kayang gawin.

 • Filipos 4:13

  Gawin ang tama, at bibigyan ka ni Jehova ng lakas na kailangan mo.