Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Sumaryo Mula sa What Can the Bible Teach Us?

11. Bakit Napakaraming Pagdurusa?

11. Bakit Napakaraming Pagdurusa?

1 HINDI GALING KAY JEHOVA ANG ANUMANG PAGDURUSA

“Malayong gumawi nang may kabalakyutan ang tunay na Diyos, at na gumawi nang di-makatarungan ang Makapangyarihan-sa-lahat!”—Job 34:10

Bakit napakaraming pagdurusa sa mundo?

 • 1 Juan 5:19

  Si Satanas na Diyablo ang namamahala sa sanlibutan.

 • Eclesiastes 8:9

  Nagdurusa ang mga tao dahil na rin sa kagagawan ng tao.

 • Eclesiastes 9:11

  Kung minsan, nagdurusa ang mga tao dahil sa di-inaasahang mga pangyayari.

 • 1 Pedro 5:7

  Mahal na mahal ni Jehova ang mga tao. Ayaw niyang makita silang nagdurusa.

2 HINAMON NI SATANAS ANG KARAPATAN NI JEHOVA NA MAMAHALA

“Nalalaman ng Diyos na . . . madidilat nga ang inyong mga mata at kayo nga ay magiging tulad ng Diyos, na nakakakilala ng mabuti at masama.”—Genesis 3:5

Bakit hindi binale-wala ni Jehova ang hamon ni Satanas?

 • Genesis 3:2-5

  Pinagbintangan ni Satanas ang Diyos at sinabing masamang tagapamahala ang Diyos. Gusto ni Satanas na isipin ng mga tao na may karapatan silang magpasiya kung ano ang tama o mali.

 • Job 38:7

  Hinamon ni Satanas si Jehova sa harap ng milyon-milyong anghel.

3 NABIGO ANG HAMON NI SATANAS

“Hindi sa taong lumalakad ang magtuwid man lamang ng kaniyang hakbang.”—Jeremias 10:23

Bakit napakatagal nang nagdurusa ang mga tao?

 • Isaias 55:9

  Iba’t ibang gobyerno na ang nasubukan ng mga tao, pero hindi nila kayang pamahalaan ang mundo nang hiwalay sa Diyos.

 • 2 Pedro 3:9, 10

  Matiisin si Jehova at binigyan niya tayo ng panahon para makilala siya at piliin siya bilang ating Tagapamahala.

 • 1 Juan 3:8

  Gagamitin ni Jehova si Jesus para alisin ang lahat ng pinsalang ginawa ni Satanas.

4 GAMITIN ANG KALAYAANG MAGPASIYA PARA PAGLINGKURAN SI JEHOVA

“Magpakarunong ka, anak ko, . . . upang masagot ko siya na tumutuya sa akin.”—Kawikaan 27:11

Bakit hindi tayo pinipilit ni Jehova na maglingkod sa kaniya?

 • Kawikaan 30:24

  Ang mga hayop ay kumikilos dahil sa kanilang likas na talino, pero tayo ay binigyan ni Jehova ng kalayaang magpasiya. Tayo ang magpapasiya kung maglilingkod tayo sa kaniya o hindi.

 • Mateo 22:37, 38

  Gusto ni Jehova na paglingkuran natin siya nang dahil sa pag-ibig.