Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Sumaryo Mula sa What Can the Bible Teach Us?

10. Ang Katotohanan Tungkol sa mga Anghel

10. Ang Katotohanan Tungkol sa mga Anghel

1 ANG MGA ANGHEL AY MIYEMBRO NG PAMILYA NG DIYOS

“Pagpalain ninyo si Jehova, O ninyong mga anghel niya, makapangyarihan sa kalakasan.”—Awit 103:20

Ano ang alam natin tungkol sa mga anghel?

 • Job 38:4-7

  Nilalang muna ng Diyos ang mga anghel bago niya nilalang ang lupa.

 • Apocalipsis 5:11

  Milyon-milyon ang mga anghel.

 • 1 Pedro 1:11, 12

  Noon pa man ay interesado na ang mga anghel sa layunin ni Jehova para sa lupa.

 • Lucas 15:10

  Interesadong-interesado ang mga anghel sa mga naglilingkod sa Diyos.

2 TINUTULUNGAN NG MGA ANGHEL ANG MGA LINGKOD NG DIYOS

“Ang anghel ni Jehova ay nagkakampo sa buong palibot niyaong mga may takot sa kaniya, at inililigtas niya sila.”—Awit 34:7

Paano natin nalaman na kayang tulungan ng mga anghel ang mga tao?

3 GUSTO NG MASASAMANG ANGHEL NA IPAHAMAK TAYO

‘Hindi tayo malalamangan ni Satanas, sapagkat hindi naman tayo walang-alam sa kaniyang mga pakana.’—2 Corinto 2:11

Sino ang mga demonyo, at bakit sila mapanganib?

 • Apocalipsis 12:9

  Isang anghel ang nagrebelde kay Jehova. Tinawag siyang Satanas.

 • Genesis 6:2

  Noong panahon ni Noe, may iba pang anghel na nagrebelde at bumaba sa lupa.

 • Mateo 9:34

  Sumama ang mga anghel na iyon sa pagrerebelde ni Satanas at naging mga demonyo sila.

 • Deuteronomio 18:10, 11

  Dinadaya ng mga demonyo ang mga tao para ipahamak sila.

4 MALALABANAN MO SI SATANAS AT ANG MGA DEMONYO

“Salansangin ninyo ang Diyablo, at tatakas siya mula sa inyo.”—Santiago 4:7

Ano ang dapat mong gawin para matulungan ka ni Jehova na labanan si Satanas at ang mga demonyo?

 • Gawa 19:19

  Dapat mong itapon ang lahat ng bagay na may kinalaman sa demonismo at ginagamit para magmukhang nakakatuwa o hindi nakakapinsala ang mahika, demonyo, o kababalaghan.

 • Efeso 6:16, 18

  Mag-aral ng Bibliya para patibayin ang iyong pananampalataya, at manalangin sa Diyos na protektahan ka niya.

 • Kawikaan 18:10

  Gamitin ang pangalan ni Jehova.