Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

1. Sino ang Diyos?

1. Sino ang Diyos?

1 SINO ANG DIYOS?

“Nilalang mo ang lahat ng bagay.”—Apocalipsis 4:11

Ano ang itinuturo sa atin ng Bibliya tungkol sa Diyos?

 • Apocalipsis 15:3

  Siya ang Makapangyarihan-sa-lahat, ang pinakamakapangyarihang persona sa uniberso.

 • Awit 90:2

  Wala siyang pasimula at walang katapusan.

 • Mateo 6:9

  Ang Diyos ang ating Ama.

  Gusto niya ang pinakamagandang buhay para sa atin.

 • Gawa 17:27

  Gusto ng Diyos na maging malapít sa atin.

2 MAY PANGALAN ANG DIYOS

“Jehova . . . ang aking pangalan hanggang sa panahong walang takda.”—Exodo 3:15

Bakit mahalaga ang pangalan ng Diyos?

 • Awit 83:18

  Sinasabi sa atin ng Diyos na ang pangalan niya ay Jehova. Ang “Diyos” at “Panginoon” ay hindi pangalan. Ang mga ito ay titulo, gaya ng “hari” at “presidente.” Gusto ni Jehova na gamitin mo ang pangalan niya.

 • Exodo 3:14

  Ang pangalan niya ay nangangahulugang “Pinangyayari Niyang Maging Gayon.” Dahil si Jehova ang lumalang sa lahat ng bagay, kaya niyang tuparin ang lahat ng kaniyang pangako at layunin.

3 MAHAL TAYO NI JEHOVA

“Ang Diyos ay pag-ibig.”—1 Juan 4:8

Ano ang maidudulot sa atin ng pag-ibig ng Diyos?

4 NAGMAMALASAKIT ANG DIYOS SA IYO

‘Ihagis ninyo sa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo.’—1 Pedro 5:7

Bakit mo masasabing nagmamalasakit sa iyo ang Diyos?

 • Awit 37:9-11

  Nangangako siyang aalisin niya ang lahat ng pagdurusa at aayusin ang lahat ng pinsalang ginawa ng masasamang tao.

 • Santiago 4:8

  Gusto ni Jehova na mapalapít ka sa kaniya.

 • Juan 17:3

  Habang nakikilala mo ang Diyos, lalong lumalalim ang pag-ibig mo sa kaniya.