Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Sumaryo Mula sa What Can the Bible Teach Us?

Mga tekstong sumasagot sa mahahalagang tanong.

1. Sino ang Diyos?

Sinasabi ng Bibliya kung sino ang Diyos at kung ano damdamin niya para sa atin.

2. Ang Bibliya—Isang Aklat Mula sa Diyos

Ano ang kaibahan ng sinaunang aklat na ito sa iba pang aklat?

3. Ano ang Layunin ng Diyos Para sa mga Tao?

Ipinaliliwanag ng Bibliya kung bakit napakahirap ng buhay, at kung paano sosolusyunan ng Diyos ang problema.

4. Sino si Jesu-Kristo?

Si Jesus ay hindi lang isang kilalang tao sa kasaysayan.

5. Ang Pantubos—Pinakamahalagang Regalo ng Diyos

Ang pinakadakilang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos ay naglalaan sa atin ng walang-hanggang mga pagpapala.

6. Saan Tayo Napupunta Kapag Namatay Tayo?

Ang turo ng Bibliya tungkol sa kamatayan ay nagpapalaya sa atin mula sa mga maling turong nakakasira sa pangalan ng Diyos.

7. Magkakaroon ng Pagkabuhay-Muli!

Kamatayan ba ang wakas ng lahat?

8. Ano Ba ang Kaharian ng Diyos?

Milyon-milyon ang nananalangin na dumating ang Kaharian ng Diyos. Pero ano ba ito?

9. Malapit Na Ba ang Katapusan ng Mundo?

Natutupad na ngayon ang mga hula ng Bibliya!

10. Ang Katotohanan Tungkol sa mga Anghel

May mga anghel na gusto tayong tulungan; may iba naman na gusto tayong ipahamak.

11. Bakit Napakaraming Pagdurusa?

Bakit pinayagan ng Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat na magpatuloy ang pagdurusa?

12. Paano Ka Magiging Kaibigan ng Diyos?

May magandang paanyaya sa atin ang Diyos.

13. Igalang ang Regalong Buhay

Mahalaga sa Diyos kung ano ang pananaw natin sa buhay at dugo.

14. Puwedeng Maging Masaya ang Inyong Pamilya

Bawat isa sa pamilya ay may mahalagang papel na ginagampanan.

15. Ang Tamang Paraan ng Pagsamba sa Diyos

Lahat ba ng relihiyon ay patungo sa tunay na Diyos?

16. Sambahin ang Diyos sa Tamang Paraan

Ang mga desisyon natin ay nakakaapekto sa ating pakikipagkaibigan sa Diyos.

17. Isang Pribilehiyo ang Panalangin

Itinuturo ng Bibliya ang kahalagahan ng panalangin at kung paano mananalangin sa Diyos.

18. Dapat Ko Bang Ialay sa Diyos ang Buhay Ko at Magpabautismo?

Anong mga hakbang ang dapat munang gawin bago magpabautismo?

19. Manatiling Malapít kay Jehova

Tinutulungan tayo ng Diyos na manatiling tapat sa kaniya.