Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Aking Aklat ng mga Kuwento sa Bibliya

Kuwento 111: Isang Batang Nakatulog

Kuwento 111: Isang Batang Nakatulog

ABA! Aba! Ano ang nangyayari dito? Nasaktan ba ang batang nakahiga sa lupa? Tingnan mo! Lumalabas si Pablo sa bahay. Nakikita mo rin ba si Timoteo? Ano ang nangyayari?

Palapít si Pablo para buhaying muli si Eutiquio

Alam mo, si Pablo ay nagbibigay ng pahayag sa mga alagad dito sa Troas. Alam niya na matatagalan bago niya uli sila makita. Kaya kinausap niya sila hanggang hatinggabi.

Ang batang ito na nagngangalang Eutiquio ay nakaupo sa tabi ng bintana, at siya’y nakatulog. Nahulog siya mula sa bintana, tatlong palapag hanggang sa lupa. Kaya nakikita mo kung bakit nag-aalala ang mga tao. Nang buhatin siya ng mga tao, natuklasan nila na ang bata ay patay na.

Nang makita ni Pablo na patay na ang bata, humiga siya sa ibabaw nito at niyakap ito. Pagkatapos ay sinabi niya: ‘Huwag kayong mag-alala. Ligtas na siya!’ At totoo nga! Ito’y isang himala. Ang lahat ay nalipos ng kaligayahan.

Kaya umakyat uli silang lahat at nagkainan. Patuloy na nagsalita si Pablo hanggang sa magliwanag na ang araw. Pero makakatiyak ka na si Eutiquio ay hindi na uli makakatulog! Pagkatapos, sina Pablo, Timoteo at ang kanilang mga kasama ay sumakay sa isang barko. Alam mo ba kung saan sila pupunta?

Si Pablo ay pauwi na mula sa kaniyang ikatlong paglalakbay. Sa paglalakbay na ito si Pablo ay nanatiling mag-isa ng tatlong taon sa lunsod ng Efeso. Kaya ito ay mas mahabang paglalakbay kaysa sa ikalawa.

Pagkaalis sa Troas, huminto sandali ang barko sa Mileto. Ang matatandang lalaki sa kongregasyon ng Efeso ay dumating para makinig kay Pablo sa kahuli-hulihang pagkakataon. Pagkatapos, nang oras na para umalis, lungkot-na-lungkot sila pagka’t iiwan na nila ni Pablo.

At, nagbalik ang barko sa Cesaria. Dito, binalaan ni propeta Agabo si Pablo na siya’y ibibilanggo kapag pumunta siya sa Jerusalem. At tamang-tama, nangyari iyon. Pagkatapos na mabilanggo ng dalawang taon sa Cesaria, si Pablo ay pinapunta para litisin sa Roma. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa paglalakbay niya tungo sa Roma.

Mga Gawa kabanatang 19 hanggang 26Mga Tanong

  • Sa larawan, sino ang batang nakahiga sa lupa, at ano ang nangyari sa kaniya?
  • Ano ang ginawa ni Pablo nang makita niyang patay na ang bata?
  • Saan pupunta sina Pablo, Timoteo, at ang mga kasama niyang naglalakbay, at ano ang nangyari nang huminto sila sa Mileto?
  • Anong babala ang ibinigay ni propeta Agabo kay Pablo, at paano ito nangyari gaya ng sinabi mismo ng propeta?

Karagdagang mga tanong