Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Aking Aklat ng mga Kuwento sa Bibliya

Kuwento 104: Nagbalik sa Langit si Jesus

Kuwento 104: Nagbalik sa Langit si Jesus

SA PAGLIPAS ng mga araw, maraming beses na nagpakita si Jesus sa mga alagad. Minsan ay 500 ang nakakita sa kaniya. Lagi niya silang kinakausap tungkol sa kaharian ng Diyos. Isinugo siya ni Jehova sa lupa para magturo tungkol sa Kaharian. At patuloy siya sa paggawa nito kahit natapos siyang buhayin sa mga patay.

Pabalik si Jesus sa langit

Ang Kahariang yaon ay isang tunay na gobiyerno ng Diyos sa langit, at si Jesus ang pinili ng Diyos para maghari. Gaya ng natutuhan natin, ipinakita ni Jesus kung gaano siya kagaling na hari nang pakanin niya ang mga nagugutom, pagalingin ang mga maysakit, at nang buhayin niya maging ang mga patay.

Kaya kapag si Jesus na ang hari sa langit sa loob ng sanlibong taon, ang buong lupa ay magiging isang magandang paraiso. Wala nang digmaan, krimen, sakit, at maging ang kamatayan.

Panahon na para bumalik si Jesus sa langit. 40 araw nang nagpapakita si Jesus sa mga alagad niya, kaya nakakatiyak sila na buhay na siya. Bago sila iwanan, sinabi niya sa kanila na manatili sa Jerusalem hanggang sa tanggapin nila ang banal na espiritu. Ito ang aktibong puwersa ng Diyos na tutulong sa kanila sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Pagkatapos ay sinabi niya: ‘Mangangaral kayo tungkol sa akin hanggang sa kaduluduluhan ng lupa.’

Ngayon, isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Pumaitaas si Jesus sa langit, gaya ng nakikita mo. Isang ulap ang nagtakip sa kaniya mula sa kanilang paningin, kaya’t hindi na uli nakita si Jesus ng mga alagad niya. Bumalik si Jesus sa langit, at mula roon ay naghari sa kaniyang mga tagasunod na nasa lupa.

Nakatingin sa langit ang mga alagad

1 Corinto 15:3-8; Apocalipsis 21:3, 4; Gawa 1:1-11Mga Tanong

  • Ilang alagad ang nakakita kay Jesus minsan, at tungkol sa ano niya sila kinausap?
  • Ano ang Kaharian ng Diyos, at ano ang magiging buhay sa lupa kapag si Jesus na ang Hari sa loob ng sanlibong taon?
  • Ilang araw nang nagpapakita si Jesus sa kaniyang mga alagad, pero panahon na ngayon para gawin niya ang ano?
  • Bago niya iwan ang kaniyangmga alagad, ano ang sinabi ni Jesus na gawin nila?
  • Ano ang nangyayari sa larawan, at paano natakpan si Jesus mula sa kanilang paningin?

Karagdagang mga tanong