Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Bahagi 7: PAGKABUHAY NI JESUS HANGGANG SA PAGKABILANGGO NI PABLO

Bahagi 7: PAGKABUHAY NI JESUS HANGGANG SA PAGKABILANGGO NI PABLO

Tatlong araw pagkamatay niya, si Jesus ay binuhay na muli at limang beses na nagpakita sa kaniyang mga tagasunod. Sa loob ng 40 araw, patuloy siyang nagpakita sa kanila, at pagkatapos ay umakyat na siya sa langit. Sampung araw pagkaraan, ibinuhos ng Diyos ang banal na espiritu sa kaniyang mga naghihintay na tagasunod.

Nabilanggo ang mga apostol, pero pinalaya sila ng anghel. Si Esteban ay binato ng kaniyang mga kaaway hanggang sa siya’y mamatay. Gayumpaman, isa sa mga kaaway na ito ay pinili ni Jesus at naging si apostol Pablo. Tatlo at kalahating taon pagkamatay ni Jesus, si Pedro ay nangaral sa isang di-Hudiyo, si Cornelio.

Mga 13 taon pagkatapos, si Pablo ay nagpasimula sa kaniyang unang paglalakbay. Nagkaroon siya ng maraming nakatutuwang karanasan sa paglilingkod sa Diyos, hanggang sa siya’y ibilanggo sa Roma. Pagkaraan ng dalawang taon ay pinalaya siya. Pero ibinilanggo siya uli, at pinatay. Ang BAHAGI 7 ay sumasaklaw sa isang yugto na binubuo ng mga 32 taon.

Nabulag ng isang liwanag si Saul.