Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Aking Aklat ng mga Kuwento sa Bibliya

Kuwento 91: Nagtuturo si Jesus sa Tabi ng Bundok

Kuwento 91: Nagtuturo si Jesus sa Tabi ng Bundok

TINGNAN mo si Jesus habang nagtuturo sa tabi ng isang bundok sa Galilea. Ang mga nakaupo malapit sa kaniya ay ang kaniyang mga alagad. Pumili siya ng 12 para maging mga apostol. Ang mga apostol ay mga espesyal na alagad ni Jesus. Alam mo ba ang mga pangalan nila?

Nagtuturo si Jesus

Nariyan si Simon Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Nariyan sina Santiago at Juan, na magkapatid din. May isa pang Santiago, at isa pang Simon. Dalawang apostol ang nagngangalang Judas: si Judas Iscariote, at isa pa ring Judas (na tinatawag na Tadeo). Nariyan din sina Felipe at Nataniel (na tinatawag ding Bartolome), at sina Mateo at Tomas.

Pagkagaling sa Samaria, nagsimulang mangaral si Jesus: ‘Ang kaharian ng langit ay malapit na.’ Ito’y gobyerno ng Diyos. Si Jesus ang hari nito. Maghahari siya mula sa langit para magdala ng kapayapaan at gawing paraiso ang lupa.

Sinasabi dito ni Jesus: ‘Dapat kayong manalangin nang ganito: ‘Ama namin na nasa langit, parangalan nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang kalooban mo sa lupa, gaya nang sa langit.’ Ang tawag dito ay ‘Ang Panalangin ng Panginoon,’ o ang ‘Ama Namin.’

Tinuturuan din ni Jesus ang mga tao na makitungo sa isa’t-isa nang may kabaitan. ‘Gawin ninyo sa iba kung ano rin ang gusto ninyong gawin nila sa inyo,’ sabi niya. Hindi ba napakaganda kung sa paraisong lupa, lahat ng tao ay gagawa nito?

Mateo mga kabanatang 5 hanggang 7; 10:1-4Mga Tanong

  • Sa larawan, saan nagtuturo si Jesus, at sino ang mga nakaupo malapit sa kaniya?
  • Anu-ano ang mga pangalan ng 12 apostol?
  • Ano ang Kahariang ipinangangaral ni Jesus?
  • Ano ang itinuro ni Jesus sa mga tao na ipanalangin?
  • Ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa dapat na pakikitungo ng mga tao sa isa’t isa?

Karagdagang mga tanong