Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Aking Aklat ng mga Kuwento sa Bibliya

Kuwento 90: Kasama ng Babae sa Tabi ng Balon

Kuwento 90: Kasama ng Babae sa Tabi ng Balon

NAGPAHINGA si Jesus sa tabi ng isang balon sa Samaria. Nagpunta sa bayan ang kaniyang mga alagad para bumili ng pagkain. Ang babaeng kausap ni Jesus ay umiigib ng tubig. Nakiinom siya.

Si Jesus habang nakikipag-usap sa babaing Samaritana

Karamihan ng mga Hudiyo ay galit sa mga Samaritano. Kaya nagtaka ang babae nang makipag-usap sa kaniya si Jesus. Pero mahal ni Jesus ang lahat ng klase ng tao. Sinabi niya: ‘Kung kilala mo ang nakikiinom sa iyo, hihingi ka sa kaniya at bibigyan ka niya ng tubig na nagbibigay-buhay.’

‘Ginoo,’ sabi ng babae, ‘wala ka namang timba at malalim ang balon. Saan mo kukunin ang tubig na nagbibigay-buhay?’

Sinabi ni Jesus: ‘Kung iinom ka ng tubig sa balong ito, mauuhaw ka uli. Pero mayroon akong tubig na magbibigay ng buhay na walang-hanggan.’

‘Ginoo,’ sabi ng babae, ‘bigyan mo ako ng tubig na ito! Sa gayon, hindi na ako paparito para umigib.’

Akala ng babae tunay na tubig ang tinutukoy ni Jesus. Pero iyon ay ang katotohanan tungkol sa Diyos at sa kaniyang kaharian. Ang katotohanang ito ay parang tubig na nagbibigay-buhay.

Kaya sinabi ni Jesus sa babae: ‘Sunduin mo ang asawa mo.’

‘Wala akong asawa,’ sagot niya.

‘Totoo iyan,’ sabi ni Jesus. ‘Pero lima na ang naging asawa mo. At ang lalaking kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa.’

Nagtaka ang babae, kasi totoo ito. Alam ni Jesus ang lahat ng ito kasi siya ang Isang Ipinangako ng Diyos na kaniyang susuguin. Ibinigay ng Diyos sa kaniya ang impormasyong ito. Nakabalik na ang mga alagad ni Jesus, at nagulat sila nang makita si Jesus na nakikipag-usap sa isang babaeng Samaritana.

Mula dito ay makikita natin na si Jesus ay mabait sa lahat ng uri ng tao. Dapat ganoon din tayo. Gusto ni Jesus na lahat ay makakilala sa katotohanan na umaakay sa buhay na walang-hanggan. Tayo ay dapat ding magnais na tumulong sa iba para sila matuto ng katotohanan.

Juan 4:5-43; 17:3Mga Tanong

  • Bakit tumigil muna si Jesus sa isang balon sa Samaria, at ano ang sinasabi niya sa isang babaeng naroroon?
  • Bakit nagtaka ang babae, ano ang sinabi sa kaniya ni Jesus, at bakit?
  • Anong uri ng tubig ang akala ng babae na tinutukoy ni Jesus, pero anong tubig ang talagang ibig niyang sabihin?
  • Bakit nagtaka ang babae sa nalalaman ni Jesus tungkol sa kaniya, at paano niya nalaman ang impormasyong ito?
  • Anu-anong mga leksiyon ang matututuhan natin sa ulat tungkol sa babae sa tabi ng balon?

Karagdagang mga tanong