Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Aking Aklat ng mga Kuwento sa Bibliya

Kuwento 100: Si Jesus sa Hardin

Kuwento 100: Si Jesus sa Hardin

PAGKAGALING sa silid sa itaas, nagpunta si Jesus at ang mga apostol sa hardin ng Getsemane. Sinabi ngayon sa kanila ni Jesus na manatiling gising at manalangin. Pagkatapos ay lumayo siya nang kaunti, at nanalangin.

Pagkatapos ay binalikan ni Jesus ang kaniyang mga apostol. Ano sa palagay mo ang ginagawa nila? Sila’y natutulog! Tatlong beses silang sinabihan ni Jesus na dapat silang magpuyat, pero tuwing babalik siya ay nadaratnan niya silang natutulog. Sa wakas ay sinabi ni Jesus: ‘Dumating na ang oras para ibigay ako sa aking mga kaaway.’

Nang sandali ring yaon, isang grupo ng mga lalaki ang dumating na may dalang mga espada at pamalo! Nang malapit na sila, isa ay lumapit kay Jesus at hinalikan siya. Ang taong ito ay si Judas Iscariote. Bakit niya hinalikan si Jesus?

Ipinagkanulo ni Judas si Jesus

Nagtanong si Jesus: ‘Judas, bakit mo ako ipinagkakanulo sa pamamagitan ng isang halik?’ Oo, ang halik ay isang tanda. Ipinapaalám nito sa mga kasama ni Judas kung sino si Jesus, ang lalaking pinaghahanap nila. Kaya lumapit ang mga kaaway ni Jesus sa kaniya para dakpin siya. Biglang binunot ni Pedro ang espada na dala-dala niya at tinaga ang kaniyang kalapit. Humaging ito sa ulo ng tao at natigpas ang kanang tenga nito. Pero hinipo ni Jesus ang tenga ng tao at pinagaling ito.

Sinabi ni Jesus kay Pedro: ‘Isauli mo ang iyong espada. Sa akala mo ba ay hindi ako makakahingi sa aking Ama ng libu-libong anghel para iligtas ako?’ Oo, magagawa niya! Pero hindi hihingi si Jesus sa Diyos ng mga anghel, kasi alam niya na dumating na ang panahon para kunin siya ng kaniyang mga kaaway. Kaya sumama siya sa kanila.

Mateo 26:36-56; Lucas 22:39-53; Juan 18:1-12Mga Tanong

  • Saan pumunta si Jesus at ang kaniyangmga apostol pagkagaling sa silid sa itaas, at ano ang sinabi niyang gawin nila?
  • Ano ang nadatnan ni Jesus nang balikan niya ang mga apostol, at ilang beses nangyari ito?
  • Sino ang dumating sa hardin, at ano ang ginawa ni Judas Iscariote, gaya ng makikita sa larawan?
  • Bakit hinalikan ni Judas si Jesus, at ano ang ginawa ni Pedro?
  • Ano ang sinabi ni Jesus kay Pedro, pero bakit hindi humingi si Jesus sa Diyos ng mga anghel?

Karagdagang mga tanong