Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Aking Aklat ng mga Kuwento sa Bibliya

Bahagi 6: KAPANGANAKAN NI JESUS HANGGANG SA KAMATAYAN NIYA

Bahagi 6: KAPANGANAKAN NI JESUS HANGGANG SA KAMATAYAN NIYA

Pinapunta si anghel Gabriel sa dalagang si Maria. Sinabi niya na ito ay magsisilang ng sanggol na maghahari magpakailanman. Ang sanggol, si Jesus, ay isinilang sa sabsaban. Dinalaw siya ng mga pastol, at gayon din ng mga lalaking taga-Silangan. Pagkatapos, siya ay iniligtas mula sa mga pagsisikap na patayin siya.

Nang 12 años na, makikita natin si Jesus na nakikipag-usap sa mga guro sa templo. Labingwalong taon pagkatapos, binautismuhan si Jesus at sinimulan ang pangangaral at pagtuturo ng kaharian na siyang dahilan kung bakit siya isinugo ng Diyos sa lupa. Pumili siya ng 12 apostol na tutulong sa kaniya.

Gumawa si Jesus ng maraming himala. Binuhay niya ang mga patay. Sa wakas, matututuhan natin ang nangyari kay Jesus noong mga huling araw nga kaniyang buhay, at kung papaano siya namatay. Nangaral si Jesus ng tatlo at kalahating taon, kaya ang BAHAGI 6 ay sumasaklaw ng mahigit na 34 taon.

Nagtuturo si Jesus