Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Aking Aklat ng mga Kuwento sa Bibliya

Kuwento 77: Ayaw Nilang Yumukod

Kuwento 77: Ayaw Nilang Yumukod

NATATANDAAN mo ba ang tatlong binatang ito? Oo, sila ang mga kaibigan ni Daniel na tumangging kumain ng masustansiyang pagkain ng hari. Tinawag sila na Sadrac, Mesac at Abednego. Tingnan mo at hindi sila yumuyukod sa malaking imaheng ito na gaya ng ginagawa ng iba. Alamin natin kung bakit.

Natatandaan mo ba ang Sampung Utos? Ito ang mga batas na isinulat mismo ni Jehova. Ang una sa mga ito ay nagsasabi: ‘Huwag kang sasamba sa ibang diyos liban sa akin.’ Ang mga binatang ito ay sumusunod sa utos na ito. Hindi ito naging madali para sa kanila.

Si Nabukodonosor ang nagtayo ng imaheng ito. Katatapos pa lang niyang sabihin sa bayan: ‘Kapag narinig ninyo ang tunog ng mga trumpeta, ng alpa at ng iba pang instrumento, kayo ay yuyuko at sasamba sa gintong larawan na ito. Sinomang hindi yuyukod at sasamba ay ihahagis sa isang mainit at nagniningas na hurno.’

Galit-na-galit si Nabukodonosor nang malaman na sina Sadrac, Mesac at Abednego ay ayaw yumukod sa imahen. Ipinatawag niya sila at binigyan sila ng isa pang pagkakataon para yumukod. Pero ang mga binata ay nagtitiwala kay Jehova. Ayaw pa rin nilang yumukod sa larawan at labagin ang utos ng Diyos.

Sina Sadrac, Mesac, at Abednego

Dahil dito, lalo pang nag-alab ang galit ni Nabukodonosor. May isang hurno malapit sa kaniya kaya’t siya ay nag-utos: ‘Painitin ang hurno nang pitong beses kaysa rati.’ Pagkatapos ay iniutos niya sa pinakamalalakas na lalaki sa kaniyang hukbo na gapusin ang tatlong binata at ihagis sila sa hurno. Napakainit ng hurno kaya ang malalakas na lalaki ay napatay ng apoy. Pero kumusta naman ang tatlong binata na kanilang inihagis?

Sumilip ang hari sa hurno, at nanginig siya sa takot. Nakakita siya ng apat na lalaki na naglalakad sa gitna ng apoy, bagaman tatlo lang ang kanilang inihagis. Hindi na sila nakagapos, at hindi sila napapaso ng apoy. Ang ikaapat na kasama nila ay tila isang diyos! Kaya lumapit ang hari sa pintuan ng hurno, at tinawag sina Sadrac, Mesac at Abednego para palabasin sila.

Nang makalabas na sila, nakita ng lahat na hindi sila nasaktan. Sinabi ng hari: ‘Purihin nawa ang Diyos ni Sadrac, Mesac at Abednego. Isinugo niya ang kaniyang anghel at iniligtas sila sapagka’t hindi sila sumamba sa alinmang diyos maliban sa iisa.’

Hindi ba magandang halimbawa ito ng katapatan na dapat nating tularan?

Exodo 20:3; Daniel 3:1-30Mga Tanong

  • Ano ang iniutos ni Nabukodonosor, ang hari ng Babilonya, sa bayan?
  • Bakit ayaw yumukod ng tatlong kaibigan ni Daniel sa gintong larawan?
  • Nang bigyan pa ni Nabukodonosor ang tatlong Hebreo ng isa pang pagkakataon para yumukod, paano nila ipinakitang nagtitiwala sila kay Jehova?
  • Ano ang iniutos ni Nabukodonosor na gawin ng kaniyang mga tauhan kina Sadrac, Mesac, at Abednego?
  • Ano ang nakita ni Nabukodonosor nang sumilip siya sa hurno?
  • Bakit pinuri ng hari ang Diyos nina Sadrac, Mesac, at Abednego, at anong halimbawa ang ibinigay nila sa atin?

Karagdagang mga tanong