Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Kuwento 74: Isang Taong Walang Takot

Kuwento 74: Isang Taong Walang Takot

NAKIKITA mo ba ang mga taong tumutuya sa binatang ito? Alam mo ba kung sino siya? Siya’y si Jeremias. Siya ay isang importanteng propeta ng Diyos.

Pinagtatawanan ng mga tao si Jeremias

Sinabi ni Jehova kay Jeremias na siya’y gagawing propeta habang si Josias ay naghahari pa. Sa palagay ni Jeremias ay napakabata pa niya para maging propeta, pero sinabi ni Jehova na Siya ay tutulong sa kaniya.

Sinabi ni Jeremias sa mga Israelita na huwag nang gumawa ng masama. Pero maraming Israelita ang mas gustong sumamba sa mga idolo imbes na kay Jehova. Sinabi ni Jeremias na parurusahan sila ng Diyos, pero pinagtawanan lang siya ng mga tao.

Pagkamatay ni Josias, ang anak niyang si Jehoiakim ang naging hari. Binalaan ni Jeremias ang bayan: ‘Mawawasak ang Jerusalem kung hindi ninyo babaguhin ang inyong masamang lakad.’ Si Jeremias ay sinunggaban ng mga saserdote at saka sinabi nila sa mga prinsipe: ‘Dapat mamatay si Jeremias, kasi nagsalita siya laban sa ating lunsod.’

Ano ngayon ang gagawin ni Jeremias? Hindi siya natatakot! Sinabi niya sa kanilang lahat: ‘Inutusan ako ni Jehova na sabihin sa inyo ito. Wawasakin niya ang Jerusalem kung hindi kayo hihinto sa paggawa ng masama.’

Hinayaan ng mga prinsipe na mabuhay si Jeremias, pero ang mga Israelita ay ayaw huminto sa paggawa ng masama. Sa wakas, si Nabukodonosor, na hari ng Babilonya, ay dumating at lumaban sa Jerusalem. Binihag niya ang maraming Hudiyo upang gawing alipin sa Babilonya. Ano kaya ang madarama mo kung ikaw ay kukunin sa inyong bahay para dalhin sa malayong lupain?

Jeremias 1:1-8; 10:1-5; 26:1-16; 2 Hari 24:1-17.Mga Tanong

  • Sino ang binatang nasa larawan?
  • Ano ang palagay ni Jeremias sa pagiging propeta niya, pero ano ang sabi ni Jehova sa kaniya?
  • Anong mensahe ang palaging sinasabi ni Jeremias sa bayan?
  • Paano tinangkang pigilan ng mga saserdote si Jeremias, pero paano niya ipinakitang hindi siya natatakot?
  • Ano ang nangyari nang ayaw huminto ng mga Israelita sa paggawa ng masama?

Karagdagang mga tanong