Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Kuwento 73: Ang Huling Mabait na Hari sa Israel

Kuwento 73: Ang Huling Mabait na Hari sa Israel

WAWALONG taon si Josias nang maghari sa dalawang tribo ng Israel sa timog. Batangbata siya. Kaya sa simula siya ay tinulungan ng mas matatandang lalaki na maghari.

Nang pitong taon nang naghahari si Josias sinimulan niyang hanapin si Jehova. Sinunod niya ang halimbawa ng mabubuting hari na gaya nina David, Josapat at Ezekias. Nang tin-edyer pa lamang siya, si Josias ay nagpakita na ng katapangan.

Sinisira ni Haring Josias at ng mga tauhan niya ang mga idolo

Madalas ang mga Israelita ay gumagawa ng masama. Sumasamba sila sa mga diyus-diyosan. Kaya lumabas si Josias at ang ilang tauhan niya para alisin ang huwad na pagsamba sa lupain. Makikita mo rito sina Josias habang binabasag nila ang mga idolo.

Pagkatapos, nag-atas si Josias ng tatlong lalaki para kumpunihin ang templo ni Jehova. Humingi sila ng abuloy na salapi mula sa bayan para sa pagpapatrabaho. Samantalang gumagawa sa templo, ang mataas na saserdoteng si Hilcias ay may natagpuang isang bagay na napakahalaga. Ito mismo ang aklat ng kautusan na ipinasulat ni Jehova kay Moises matagal-na-matagal nang panahon ang nakalilipas. Maraming taon na itong nawawala.

Hiniling ni Josias na ang aklat ay basahin sa kaniya. Habang nakikinig siya nakita niya na ang bayan ay hindi sumunod sa utos ni Jehova. Lungkot-na-lungkot siya dahil dito, kaya pinagpupunit niya ang kaniyang damit, gaya ng makikita mo rito.

Sina Hilcias at Haring Josias

Sinabi ni Josias kay Hilcias na alamin kung ano ang gagawin sa kanila ni Jehova. Lumapit si Hilcias sa babaeng nagngangalang Hulda, isang propetisa. Sinabi sa kaniya nito: ‘Ang Jerusalem at ang buong bayan ay parurusahan dahil sila ay sumamba sa mga diyus-diyosan. Pero hindi mangyayari ito hanggang nabubuhay pa si Josias, sapagka’t siya ay gumawa nang mabuti.’

2 Cronica 34:1-28.Mga Tanong

 • Ilang taon si Josias nang siya’y maghari, at ano ang sinimulan niyang gawin nang pitong taon na siyang naghahari?
 • Ano ang nakikita mong ginagawa ni Josias sa unang larawan?
 • Ano ang natagpuan ng mataas na saserdote habang kinukumpuni ng mga lalaki ang templo?
 • Bakit pinagpupunit ni Josias ang kaniyang damit?
 • Anong mensahe mula kay Jehova ang ibinigay ng propetisang si Hulda kay Josias?

Karagdagang mga tanong

 • Basahin ang 2 Cronica 34:1-28.

  Anong halimbawa ang inilalaan ni Josias sa mga dumaranas ng problema sa kanilang kabataan? (2 Cro. 33:21-25; 34:1, 2; Awit 27:10)

  Anu-anong mahahalagang hakbang ang ginawa ni Josias sa ikasusulong ng tunay na pagsamba noong ika-8, ika-12, at ika-18 taon ng kaniyang pamamahala? (2 Cro. 34:3, 8)

  Anu-anong mga leksiyon sa pagmamantini ng ating mga dako ng pagsamba ang matututuhan natin sa mga halimbawang ipinakita ni Haring Josias at ng mataas na saserdoteng si Hilcias? (2 Cro. 34:9-13; Kaw. 11:14; 1 Cor. 10:31)