Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Aking Aklat ng mga Kuwento sa Bibliya

Kuwento 54: Ang Pinakamalakas na Tao

Kuwento 54: Ang Pinakamalakas na Tao

ALAM mo ba ang pangalan ng pinakamalakas na tao na nabuhay sa lupa? Siya ay isang hukom na nagngangalang Samson. Si Jehova ang nagbibigay ng lakas kay Samson. Hindi pa ipinapanganak si Samson, sinabi na ni Jehova sa nanay niya: ‘Ililigtas ng anak mo ang Israel mula sa mga Pilisteo.’

Nakikipaglaban si Samson sa leon

Ang mga Pilisteo ay masasamang tao na nakatira sa Canaan. Talagang pinahihirapan nila ang mga Israelita. Minsan, nang si Samson ay papunta sa mga Pilisteo, napatay niya ang isang malaking leon sa pamamagitan lang ng dalawa niyang kamay. Pumatay din siya ng daan-daang masasamang Pilisteo.

Pagkatapos, si Samson ay umibig sa isang babaeng nagngangalang Delila. Nangako ang mga Pilisteo kay Delila na bibigyan siya ng 1,100 piraso ng pilak kung sasabihin niya sa kanila ang lihim ng kalakasan ni Samson. Kaya pilit na itinanong ni Delila kay Samson kung bakit siya malakas.

Sina Delila at Samson

Sinabi ni Samson kay Delila: ‘Ang buhok ko ay hindi pa nagugupitan. Mula nang ipanganak ako, pinili ako ng Diyos para maging pantanging lingkod niya na kung tawagin ay Nazareo. Kung gugupitin ang buhok ko, mawawala ang aking lakas.’

Pinatulog ni Delila si Samson sa kandungan niya. Saka tumawag siya ng isang lalaki para gupitin ang buhok nito. Nang magising si Samson, wala na ang lakas niya. Hinuli siya ng mga Pilisteo at ginawang alipin. Dinukit nila ang dalawang mata niya.

Ibinubuwal ni Samson ang mga haligi

Isang araw, nagdaos ang mga Pilisteo ng malaking salu-salo bilang pagsamba sa diyos nilang si Dagon, at inilabas nila si Samson mula sa bilangguan para gawin siyang katatawanan. Pero humaba na uli ang buhok ni Samson. Hiniling niya na akayin siya sa dalawang haligi na tumutukod sa bahay. Pagkatapos ay nanalangin siya kay Jehova para palakasin siya: ‘Pabayaan mo akong mamatay na kasama ng mga Pilisteo.’ Ibinuwal ni Samson ang mga haligi, at ang 3,000 nagdadaos ng salu-salo ay nadaganan ng bahay, kaya namatay ang lahat ng masasamang taong iyon.

Mga Hukom kabanatang 13 hanggang 16.Mga Tanong

 • Ano ang pangalan ng pinakamalakas na taong nabuhay sa lupa, at sino ang nagbigay sa kaniya ng lakas?
 • Ano ang minsang ginawa ni Samson sa isang malaking leon, gaya ng makikita mo sa larawan?
 • Anong lihim ang sinasabi ni Samson kay Delila sa larawan, at paano ito humantong sa paghuli sa kaniya ng mga Pilisteo?
 • Paano napatay ni Samson ang 3,000 kaaway na mga Pilisteo noong araw na mamatay siya?

Karagdagang mga tanong

 • Basahin ang Hukom 13:1-14.

  Paanong si Manoa at ang kaniyang asawa ay nagpakita ng isang magandang halimbawa para sa mga magulang sa pagpapalaki ng kanilang mga anak? (Huk. 13:8; Awit 127:3; Efe. 6:4)

 • Basahin ang Hukom 14:5-9 at 15:9-16.

  May kinalaman sa pagkilos ng banal na espiritu ni Jehova, ano ang isinisiwalat ng mga ulat tungkol sa pagpatay ni Samson sa leon, paglagot sa bagong mga lubid na itinali sa kaniya, at paggamit sa panga ng isang lalaking asno upang patayin ang 1,000 lalaki?

  Paano tayo tinutulungan ng banal na espiritu sa ngayon? (Huk. 14:6; 15:14; Zac. 4:6; Gawa 4:31)

 • Basahin ang Hukom 16:18-31.

  Paano naapektuhan si Samson ng masasamang kasama, at ano ang matututuhan natin dito? (Huk. 16:18, 19; 1 Cor. 15:33)