Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Aking Aklat ng mga Kuwento sa Bibliya

Kuwento 46: Ang mga Pader ng Jerico

Kuwento 46: Ang mga Pader ng Jerico

BAKIT gumuguho ang mga pader ng Jerico? Parang tinamaan ng malaking bomba. Pero noon ay wala pang mga bomba. Himala na naman ito ni Jehova. Alamin natin kung papaano ito nangyari.

Gumuguhong pader ng Jerico

Sinabi ni Jehova kay Josue: ‘Ikaw at ang iyong mga sundalo ay dapat magmartsa sa paligid ng lunsod minsan isang araw sa loob ng anim na araw. Dalhin ninyo ang kaban ng tipan. Pitong saserdote ang lalakad sa unahan at hihipan ang kanilang mga trumpeta.

‘Sa ikapitong araw, pitong beses kayong magmamartsa sa paligid ng lunsod. Pagkatapos ay hihipan ninyo nang malakas ang iyong mga trumpeta. Bawa’t isa ay sisigaw nang malakas. At ang mga pader ay lubusang mababagsak.’

Ginawa ni Josue at ng bayan ang ayon sa sinabi ni Jehova. Tiyak na ang mga kaaway ng bayan ng Diyos ay natakot nang makita silang nagmamartsa. Nakikita mo ba ang pulang lubid na nakabitin sa bintana? Kaninong bintana iyon? Oo, sumunod si Rahab sa iniutos sa kaniya ng dalawang tiktik.

Josue

Sa wakas, sa ikapitong araw, ang mga pader ay gumuho gaya ng sinabi ni Jehova. Sinabi ni Josue, ‘Patayin ang lahat ng nasa lunsod at sunugin ang lahat ng bagay. Itira lang ninyo ang pilak, ginto, tanso at bakal, at dalhin ito sa kaban ng yaman ni Jehova na nasa tolda.’

Sinabi ni Josue sa dalawang tiktik na ilabas si Rahab at ang kaniyang pamilya mula sa kanilang bahay. Siya at ang kaniyang pamilya ay naligtas, gaya ng ipinangako sa kaniya ng mga tiktik.

Josue 6:1-25Mga Tanong

 • Ano ang ipinagawa ni Jehova sa mga sundalo at mga saserdote sa loob ng anim na araw?
 • Ano ang gagawin nila sa ikapitong araw?
 • Gaya ng makikita mo sa larawan, ano ang nangyayari sa mga pader ng Jerico?
 • Bakit may pulang lubid na nakabitin sa bintana?
 • Ano ang iniutos ni Josue na gawin ng mga sundalo sa bayan at sa lunsod, pero paano ang mga pilak, ginto, tanso, at bakal?
 • Ano ang ipinagawa sa dalawang tiktik?

Karagdagang mga tanong

 • Basahin ang Josue 6:1-25.

  Paanong ang pagmamartsa ng mga Israelita sa palibot ng Jerico noong ikapitong araw ay katulad ng pangangaral ng mga Saksi ni Jehova sa mga huling araw na ito? (Jos. 6:15, 16; Isa. 60:22; Mat. 24:14; 1 Cor. 9:16)

  Paano natupad ang hulang nakaulat sa Josue 6:26 pagkalipas ng mga 500 taon, at ano ang itinuturo nito sa atin tungkol sa salita ni Jehova? (1 Hari 16:34; Isa. 55:11)

Higit Pang Impormasyon

ISINALARAWANG KUWENTO SA BIBLIYA

Sumunod si Rahab sa mga Utos

Nakaligtas ang isang pamilya nang bumagsak ang mga pader ng Jerico.