Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Aking Aklat ng mga Kuwento sa Bibliya

Kuwento 43: Naging Pinuno si Josue

Kuwento 43: Naging Pinuno si Josue

GUSTO ni Moises na sumama sa mga Israelita sa Canaan. Pero ayaw siyang payagan ni Jehova. Alam mo ba kung bakit?

Dahil sa nangyari nang hampasin ni Moises ang bato. Tandaan, siya at si Aaron ay hindi nagsabi sa bayan na si Jehova ang nagdala ng tubig mula sa bato. Dahil dito sinabi ni Jehova na hindi niya sila papayagan na pumasok sa Canaan.

Kaya ilang buwan pagkamatay ni Aaron, sinabi ni Jehova kay Moises: ‘Tawagin mo si Josue, at patayuin mo siya sa harap ni Eleazar na saserdote at ng bayan. Sabihin mo sa lahat na si Josue ang bagong pinuno.’ Ginawa ni Moises ang sinabi ni Jehova, gaya ng makikita mo sa larawan.

Inaanunsiyo ni Moises na si Josue na ang bagong pinuno

Pagkatapos ay sinabi ni Jehova kay Josue: ‘Lakasan mo ang iyong loob at huwag kang matakot. Aakayin mo ang mga Israelita tungo sa lupain ng Canaan gaya ng pangako ko sa kanila, at ako ay sasa iyo.’

Pagkatapos ay pinaakyat ni Jehova si Moises sa Bundok Nebo sa lupain ng Moab. Mula doon ay matatanaw ni Moises ang magandang lupain ng Canaan. Sinabi ni Jehova sa kaniya: ‘Ito ang lupain na ipinangako ko sa mga anak nina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinakikita ko ito sa iyo, pero hindi kita papapasukin doon.’

Si Moises ay namatay doon mismo sa taluktok ng Bundok Nebo. 120 taóng gulang siya. Lungkot-na-lungkot ang bayan sa pagkamatay ni Moises. Pero natutuwa sila dahilan sa si Josue ang kanilang bagong pinuno.

Bilang 27:12-23; Deuteronomio 3:23-29; 31:1-8, 14-23; 32:45-52; 34:1-12Mga Tanong

 • Sa larawan, sino ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi ni Moises?
 • Ano ang sinabi ni Jehova kay Josue?
 • Bakit umakyat si Moises sa Bundok Nebo, at ano ang sinabi ni Jehova sa kaniya?
 • Ilang taon si Moises nang mamatay siya?
 • Bakit malungkot ang bayan, pero ano ang dapat nilang ikatuwa?

Karagdagang mga tanong

 • Basahin ang Bilang 27:12-23.

  Anong mabigat na atas ang tinanggap ni Josue mula kay Jehova, at paano makikitang inaalagaan ni Jehova ang Kaniyang bayan sa ngayon? (Bil. 27:15-19; Gawa 20:28; Heb. 13:7)

 • Basahin ang Deuteronomio 3:23-29.

  Bakit hindi pinayagan ni Jehova sina Moises at Aaron na tumawid sa lupang pangako, at anong leksiyon ang matututuhan natin dito? (Deut. 3:25-27; Bil. 20:12, 13)

 • Basahin ang Deuteronomio 31:1-8, 14-23.

  Paano ipinakikita sa mga huling salita ni Moises sa Israel na mapagpakumbaba niyang tinanggap ang disiplina ni Jehova? (Deut. 31:6-8, 23)

 • Basahin ang Deuteronomio 32:45-52.

  Paano dapat maapektuhan ng Salita ng Diyos ang ating buhay? (Deut. 32:47; Lev. 18:5; Heb. 4:12)

 • Basahin ang Deuteronomio 34:1-12.

  Bagaman hindi literal na nakita ni Moises ang mismong persona ni Jehova, ano ang ipinahihiwatig ng Deuteronomio 34:10 tungkol sa kaniyang kaugnayan kay Jehova? (Ex. 33:11, 20; Bil. 12:8)