Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Kuwento 41: Ang Tansong Ahas

Kuwento 41: Ang Tansong Ahas
Si Moises at ang tansong ahas

MUKHA bang tunay na ahas ang nakapulupot sa tulos? Hindi iyon ahas. Iyon ay isang tansong ahas. Sinabi ni Jehova kay Moises na ilagay ito sa tulos para makita ng mga tao at mabuhay. Pero ang ibang mga ahas na nasa lupa ay tunay. Tinuka nila ang mga tao kaya nagkasakit ang mga ito. Alam mo ba kung bakit?

Kasi nagsalita ang mga Israelita laban sa Diyos at kay Moises. Nagrereklamo sila dahil sa walang tubig sa ilang at sawang-sawa na sila sa kakakain ng manna.

Pero ang manna ay masarap na pagkain. Ibinigay ito ni Jehova sa kanila sa pamamagitan ng isang himala. Binigyan din niya sila ng tubig sa pamamagitan ng isang himala. Pero hindi sila marunong magpasalamat sa Diyos sa pag-aalaga niya sa kanila. Kaya nagpadala si Jehova ng makamandag na mga ahas para parusahan ang mga Israelita. Tinuka sila ng mga ahas, at marami sa kanila ang namatay.

Mga Israelitang tinuklaw ng ahas

Sa wakas, inamin ng mga Israelita ang kanilang pagkakamali. Nakiusap sila na alisin na ang mga ahas.

Kaya sinabi ni Jehova kay Moises na gawin ang tansong ahas na ito at ilagay iyon sa isang tulos. Sinomang matutuka ay dapat tumingin dito. Ginawa ni Moises ang utos ng Diyos. Ang mga natuka ay tumingin sa tansong ahas kaya gumaling uli sila.

May leksiyon tayong matututuhan dito. Lahat tayo, sa isang paraan, ay gaya ng mga Israelita na tinuka ng ahas. Ang mga tao ay tumatanda, nagkakasakit at namamatay. Kasi sina Adan at Eba ay tumalikod kay Jehova, at tayong lahat ay mga anak nila.

Pero isinugo ni Jehova sa lupa ang kaniyang Anak, si Jesu-Kristo, para iligtas tayo. Si Jesus ay ibinitin sa isang tulos alang-alang sa atin. Kung titingin tayo sa kaniya, magtatamo tayo ng buhay na walang-hanggan. Pero malalaman pa natin ang higit tungkol dito.

Bilang 21:4-9; Juan 3:14, 15Mga Tanong

 • Sa larawan, ano ang nakapulupot sa tulos, at bakit sinabi ni Jehova kay Moises na ilagay ito roon?
 • Paano masasabing hindi marunong magpasalamat ang bayan sa lahat ng ginawa ng Diyos para sa kanila?
 • Ano ang ipinakiusap ng mga Israelita matapos magpadala si Jehova ng makamandag na mga ahas para parusahan sila?
 • Bakit nagpagawa si Jehova kay Moises ng isang tansong ahas?
 • Anong leksiyon ang matututuhan natin sa kuwentong ito?

Karagdagang mga tanong

 • Basahin ang Bilang 21:4-9.

  Anong babala ang ibinibigay sa atin ng pagrereklamo ng Israel tungkol sa mga paglalaan mula kay Jehova? (Bil. 21:5, 6; Roma 2:4)

  Nang sumunod na mga siglo, paano ginamit ng mga Israelita ang tansong ahas, at ano ang ginawa ni Haring Hezekias? (Bil. 21:9; 2 Hari 18:1-4)

 • Basahin ang Juan 3:14, 15.

  Paano angkop na lumalarawan sa pagpapako kay Jesu-Kristo ang paglalagay ng tansong ahas sa isang posteng pananda? (Gal. 3:13; 1 Ped. 2:24)