Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Kuwento 36: Ang Gintong Guya

Kuwento 36: Ang Gintong Guya

ABA, ABA! Ano naman ngayon ang ginagawa ng bayan? Nananalangin sila sa isang guya! Bakit nila ginagawa ito?

Nang matagalan si Moises sa itaas ng bundok, ang bayan ay nagsabi: ‘Hindi natin alam kung ano na ang nangyari kay Moises. Kaya gumawa tayo ng isang diyos na aakay sa atin mula sa lupaing ito.’

Ibinagsak ni Moises ang dalawang malapad na bato

Sumang-ayon si Aaron na kapatid ni Moises. Inipon niya ang lahat ng kanilang gintong hikaw, tinunaw ito at ginawang isang gintong guya. Sinabi ng bayan: ‘Ito ang ating Diyos, na naglabas sa atin sa Ehipto.’ Nagdaos sila ng malaking salu-salo at sinamba ang gintong guya.

Galit-na-galit ang Diyos nang makita ito, kaya sinabi niya kay Moises kung ano ang nangyayari. Nagmamadaling nanaog si Moises mula sa bundok. Nang malapit na siya, nakita niya ang bayan na kumakanta at nagsasayaw sa paligid ng gintong guya! Galit-na-galit si Moises kaya’t inihagis niya ang dalawang malapad na bato na may mga utos, kaya nagkadurug-durog ito. Pagkatapos ay tinunaw niya ang gintong guya at giniling ito hanggang sa maging pulbos.

Sinasamba ng bayan ang gintong guya

Sinabi ni Moises sa ilang mga lalaki na kunin ang kanilang mga espada. ‘Ang masasamang tao na sumamba sa gintong guya ay dapat mamatay,’ sabi niya. Kaya pinatay ng mga lalaki ang 3,000 tao. Hindi ba ipinakikita nito na si Jehova lamang ang dapat sambahin at hindi ang alinmang huwad na diyos?

Exodo 32:1-35Mga Tanong

  • Sa larawan, ano ang ginagawa ng bayan, at bakit?
  • Bakit galit na galit si Jehova, at ano ang ginawa niMoises nang makita niya ang ginagawa ng bayan?
  • Ano ang ipinagawa ni Moises sa ilang mga lalaki?
  • Anong leksiyon ang itinuturo sa atin ng kuwentong ito?

Karagdagang mga tanong