Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Aking Aklat ng mga Kuwento sa Bibliya

Bahagi 3: PAGKALIGTAS SA EHIPTO HANGGANG SA UNANG HARI NG ISRAEL

Bahagi 3: PAGKALIGTAS SA EHIPTO HANGGANG SA UNANG HARI NG ISRAEL

Inakay ni Moises ang mga Israelita mula sa Ehipto hanggang sa Bundok Sinai, at doon ibinigay ng Diyos ang kaniyang mga batas. Pagkatapos, nagsugo si Moises ng 12 lalaki para tiktikan ang lupain ng Canaan. 10 ang bumalik na may dalang masamang balita. Gusto na tuloy magbalik ang mga tao sa Ehipto. Dahil dito, ang mga Israelita ay nagpalabuy-laboy sa ilang sa loob ng 40 taon.

Sa wakas, pinili si Josue para akayin ang mga Israelita sa lupain ng Canaan. Para tulungan sila na makuha ang lupain, gumawa si Jehova ng mga himala. Pagkaraan ng anim na taon, ang lupain ay kinuha mula sa mga Canaanita.

Mula kay Josue, ang Israel ay 356 taong pinamahalaan ng mga hukom. Makikilala natin ang marami sa kanila, pati na ang ilang tapat na mga babae na nabuhay nang panahong yaon. Lahat-lahat, ang Bahaging TATLO ay sumasaklaw ng 396 taon ng kasaysayan.

Tabernakulo