Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Aking Aklat ng mga Kuwento sa Bibliya

Kuwento 31: Humarap kay Paraon Sina Moises at Aaron

Kuwento 31: Humarap kay Paraon Sina Moises at Aaron

PAGBALIK ni Moises sa Ehipto, ikinuwento niya ang mga himala kay Aaron. Nang maghimala sina Moises at Aaron sa harap ng mga Israelita, lahat ay naniwala na si Jehova ay sumasakanila.

Kaya humarap kay Paraon sina Moises at Aaron. Sinabi nila sa kaniya na gusto ni Jehovang umalis ang mga Israelita sa Ehipto nang tatlong araw para sambahin siya sa ilang. Pero sinabi ni Paraon: ‘Hindi ako naniniwala kay Jehova. At hindi ko paaalisin ang Israel.’

Lalong pinabigat ni Paraon ang trabaho nila kasi gusto nilang magbakasyon para maglingkod kay Jehova. Sinisi ng mga Israelita si Moises dahil dito kaya nalungkot siya. Pero sinabi sa kaniya ni Jehova: ‘Uutusan ko si Paraon para payagan kayo.’

Sina Moises at Aaron sa harap ni Paraon

Humarap uli kay Paraon sina Moises at Aaron. Ngayon ay naghimala sila. Inihagis ni Aaron ang tungkod niya, at ito ay naging isang malaking ahas. Pero inihagis ng mga salamangkero ni Paraon ang kanilang mga tungkod, at naging mga ahas din. Pero tingnan mo! Kinain ng ahas ni Aaron ang ibang mga ahas. Ayaw pa ring paalisin ni Paraon ang mga Israelita.

Tuturuan ni Jehova ng leksiyon si Paraon. Alam mo ba kung paano? Nagpadala siya ng 10 salot, o mga sakuna, sa Ehipto.

Pagkaraan ng ilang salot, ay sinabi ni Paraon. ‘Ihinto na ninyo ang salot at paaalisin ko na ang Israel.’ Pag huminto na ang salot, magbabago naman ang isip niya. Pero pagkaraan ng ika-10 salot, pinaalis na rin ni Paraon ang mga Israelita.

Alam mo ba kung anu-ano ang 10 salot? Alamin natin ito.

Exodo 4:27-31; 5:1-23; 6:1-13, 26-30; 7:1-13.Mga Tanong

  • Ano ang naging epekto sa mga Israelita ng mga himalang ginawa nina Moises at Aaron?
  • Ano ang sinabi nina Moises at Aaron kay Paraon, at ano naman ang sinabi ni Paraon?
  • Gaya ng makikita sa larawan, ano ang nangyari nang ihagis ni Aaron ang kaniyang tungkod?
  • Paano tinuruan ni Jehova si Paraon ng leksiyon, at paano tumugon si Paraon?
  • Ano ang nangyari pagkatapos ng ikasampung salot?

Karagdagang mga tanong